پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
عارف زینال پور [پدیدآور اصلی]، علی مرادزاده[استاد راهنما]، علی نجاتی کلاته[استاد راهنما]، رضا قائدرحمتی [استاد مشاور]، سهیل پرخیال [استاد مشاور]
چکیده: مگنتوتلوریک (MT) یکی از روش های ژئوفیزیکی از دسته روش های الکترومغناطیسی است که از میدان های الکترومغناطیسی طبیعی ایجاد شده در مگنتوسفر زمین استفاده می کند. در این روش با ثبت مؤلفه‌های افقی عمود برهم نوسانات میدان‌های مغناطیسی و الکتریکی در سطح زمین می‌توان توزیع رسانایی الکتریکی زمین تحت مطالعه را به دست آورد. عمق نفوذ بالای روش مگنتوتلوریک باعث کاربرد آن در اکتشاف ساختارهای عمیق مثل اکتشاف منابع زمین گرمایی و هیدروکربوری شده است. مطالعات اولیه زمین‌شناسی در منطقه بوشلی در جنوب آبگرم سرعین و غرب شهر نیر و وجود چشمه های آبگرم حاکی از پتانسیل نسبتاً خوب منابع زمین گرمایی در منطقه است. در این مطالعه هدف پردازش داده های مگنتوتلوریک در 60 ایستگاه برداشت داده و همچنین مدل سازی و تفسیر این داده ها می باشد. در همین راستا در مطالعه حاضر، ابتدا داده های خام سری زمانی 60 سونداژ MT منطقه بوشلی، بازبینی‌ شده و سپس با به‌کارگیری روش های مقاوم در مقابل نوفه و داده های ناجور، داده های خام پردازش مجدد شده تا داده های با کیفیتی از داده های فاز و مقاومت ویژه در فرکانس های مورد نظر در محل هر یک از سونداژهای MT حاصل شود. برای نیل به هدف از نرم‌افزارهای تخصصی Mapros و WinGlixnk برای پردازش و مدل سازی وارون هموار یک و دو بعدی داده ها استفاده شد. با انجام مدل سازی های وارون یک و دو بعدی داده ها و تهیه مقاطع قائم الکتریکی و همچنین نقشه های افقی مقاومت ویژه در عمق های مختلف، مخزن زمین گرمایی در عمق 2500 تا 3000 متری تشخیص داده شد. همچنین با توجه به نقشه های مقاومت ویژه هم عمق، گسترش احتمالی مخزن عمدتاً به سمت جنوب و تا حدودی به سمت شرق منطقه بوده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روش مگنتوتلوریک #داده های مقاومت ویژه و فاز #مخزن زمین گرمایی #پردازش داده ها #وارون‌سازی یک و دو بعدی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)