پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
زهره نقدی [پدیدآور اصلی]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]
چکیده: روش مگنتوتلوریک (MT) یک فن ژئوفیزیکی سطحی غیرفعال است که از میدان های سطحی غیرفعال الکترومغناطیسی طبیعی زمین برای بررسی ساختارهایی با مقاومت ویژه ی الکتریکی متفاوت زیرسطحی استفاده می کند. عمق بررسی روش MT بسیار بیشتر از دیگر روش های الکترومغناطیسی است. این روش به-عنوان ابزار مقدماتی که می‌تواند تغییرات ضخامت را در حوزه‌های رسوبی بزرگ تعیین کند استفاده می‌شود. از آن جا که در اکثر موارد زمین واقعی تحت مطالعه دارای پیچیدگی های ذاتی است لذا انجام مدل سازی های یک بعدی و یا حتی دو بعدی برای نیل به مقاصد اکتشافی کافی نبوده و نیاز به انجام مدل سازی سه بعدی به خوبی احساس می شود. ModEm یک سیستم مدولار برای وارون سازی داده های مگنتوتلوریک استکه یک برنامه ی منظم با به کارگیری 4 مؤلفه تانسور امپدانس محسوب می شود. داده‌های دوره بلند MT برداشت شده با دوره تناوب 10 تا 10000 ثانیه در 110 سایت با کیفیت قابل توجه در شمال غرب اقیانوس اطلس آمریکا در سال 2006 و 2007 به منظور وارون سازی توسط این برنامه مورد استفاده قرار گرفت. در اجرای این برنامه بر روی مجموعه داده های MT ذکر شده، زمان مناسب برای انجام محاسبات برای 162 تکرار 12ساعت بوده، که بهترین نتایج در تکرار 162ام با مقدار خطای 1.75798 درصد به دست آمده است. قوی ترین عوارض آشکار شده با انجام وارون سازی اولیه‌ی سه‌بعدی این مجموعه داده ها، مناطق گسترده‌ای از رسانندگی بالا در پوسته پایینی زیر کل ناحیه Oregon جنوب شرقی و زیر منطقه Cascade بوده است که با پوسته‌ی با مقاومت ویژه بالا در منطقه Sietza و خلیج کلمبیا تباین قابل توجهی داشت. برای بررسی صحت نتایج از داده های باقی مانده استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که صحت نتایج وارون سازی قابل اعتماد هستند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مگنتوتلوریک #مدل سازی وارون سه بعدی #ModEm #گرادیان مزدوج غیرخطی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)