پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
سپیده صمیمیان [پدیدآور اصلی]، علی مرادزاده[استاد راهنما]، علی نجاتی کلاته[استاد راهنما]، شهاب قمی [استاد مشاور]
چکیده: روش مگنتوتلوریک (MT) یکی از روش های الکترومغناطیسی با چشمه طبیعی می باشد؛ که برای اکتشاف منابع زیر سطحی مورد استفاده قرار می گیرد. این روش از میدان های الکترومغناطیس طبیعی برای به نقشه در آوردن تغییرات مقاومت ویژه الکتریکی زمین استفاده می کند. از آنجایی که در اکتشافات منابع هیدروکربوری، وجود ناهمگنی های سطحی محلی در حوضه های رسوبی امری رایج می باشد، فلذا برای اکتشاف ساختارهای عمیق، اصلاح و حذف اثرات ناشی از این ساختارهای سه بعدی محلی بر داده های مگنتوتلوریک ضروری است. در این تحقیق هدف اصلی این است که با تجزیه تانسور امپدانس داده های MT یکی از پروفیل-های منطقه گچساران، با استفاده از دو روش تجزیه تانسوری گروم-بیلی و اسمیت، ابتدا امتداد ساختارهای زیر سطحی عمیق و مولفه های اصلی تانسور امپدانس در این منطقه مشخص شود و اثر جابجایی ایستا به کمک داده های سونداژ TEM اصلاح گردد. در ادامه برای شناسایی بهتر اهداف زیر سطحی، داده های تصحیح شده MT برای یک پروفیل به صورت یک و دو بعدی وارون سازی شده است. نتایج مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که ساختارهای زیر سطحی در عمق کم به صورت لایه ای است؛ که در درون آن ها توده های سه بعدی مقاوم و رسانا با اندازه های متغیری قرار دارند. همچنین نتایج حاصل نشان می دهند که ناهمگنی های سطحی در بخش های میانی پروفیل نسبت به بخش های کناری آن اثرات بیشتری بر داده های سونداژهای MT دارند که با تجزیه تانسوری، مدل سازی و به کارگیری داده های TEM عمده اثرات آنها روی داده ها تصحیح شدند. نتایج گویای آن می باشند که ساختارهای اصلی عمیق در منطقه غالباً دو بعدی با امتداد حدوداً ۱۵ تا ۲۰ درجه به سمت شمال غرب (N15-20˚W) و بعضاً سه بعدی می باشند. نتایج مدل سازی های وارون به صورت مختلف، نشان دهنده آن است که بخش فوقانی سازند آسماری، که به دلیل داشتن هیدروکربور مهم می باشد، در بخش میانی پروفیل در عمق ۱۰۰۰ متری و در قسمت کناری در عمق ۲۸۰۰ متری قرار دارد. همچنین در قسمت انتهایی پروفیل یک گسل پنهان احتمالی شناسایی شد؛ که باعث جدایش این ساختارها و سازندهای سمت چپ و راست پروفیل شده است و به علاوه فرم ساختار تاقدیسی در قسمت راست را به حالت برگردان در آورده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#داده های مگنتوتلوریک #ناهمگنی های سطحی #تجزیه تانسوری گروم-بیلی #تجزیه تانسوری اسمیت٬ اثرات جابجایی ایستا #سازند آسماری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)