پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
صالح ابراهیمی [پدیدآور اصلی]، امین روشندل کاهو[استاد راهنما]، علی نجاتی کلاته[استاد راهنما]
چکیده: نتیجه فرآیند‌های پردازشی بعد از برانبارش و تصویرسازی داده‌های لرزه‌ای بازتابی وابستگی شدیدی به کیفیت مقطع برانبارش‌شده که تقریبی از مقطع دورافت صفر می‌باشد، دارد. برای رسیدن به چنین مقطعی، رکورد نقطه میانی مشترک باید توسط یک مدل سرعت ایده‌آل برانبارش شود. بنابراین انتخاب مدل سرعت، یکی از موضوع‌های اساسی و مهم در مرحله پردازش داده‌های لرزه‌ای است. در میان روش‌های معمول آنالیز سرعت، روش شباهت به عنوان معمول‌ترین روش محاسبه همدوسی، قدرت تفکیک پایینی دارد. افزایش قدرت تفکیک طیف سرعت روش شباهت، باعث افزایش دقت در تخمین سرعت، جهت انجام تصحیح NMO و برانبارش خواهد شد. قدرت تفکیک پایین روش شباهت ناشی از حساسیت کم این روش به تغییرات سرعت است. بنابراین با اضافه کردن جملاتی به روش شباهت که حساسیت زیادی به تغییرات در راستای محور سرعت و زمان داشته باشند، می‌توان قدرت تفکیک طیف سرعت را بالا برد. در این پایان‌نامه روش جدیدی جهت وزن‌دار کردن روش شباهت مرسوم که تضمین‌کننده قدرت تفکیک بالا در محاسبه طیف سرعت است، ارائه می‌شود. جهت افزایش قدرت تفکیک روش شباهت، دو تابع وزنی جدید بر اساس نسبت مقدار تکین اول به دوم پنجره تحلیل و موقعیت قرارگیری موجک لرزه‌ای درون این پنجره، به معادله شباهت اضافه گردید. این دو تابع وزنی به ترتیب، باعث افزایش قدرت تفکیک طیف سرعت در راستای محور سرعت و زمان خواهند شد. یکی دیگر از مشکلات قابل توجه روش شباهت، در داده‌های حاوی آنومالی نوع دوم AVO ایجاد می‌شود که باعث ایجاد تغییرات شدید در پلاریته داده‌ها می‌شود. در چنین شرایطی ممکن است که در طیف سرعت حاصل، برای رویداد بازتابی مذکور، هیچ آنومالی سرعتی وجود نداشته باشد. روش شباهت مبتنی بر روند (AB semblance) برای رفع این مشکل مطرح گردید که مشکل قدرت تفکیک در آن بیشتر از شباهت معمول بود. بر همین مبنا، توابع وزنی معرفی‌شده بر روی روش شباهت مبتنی بر روند نیز اعمال گردید تا علاوه بر حل مشکل تغییرات شدید پلاریته، قدرت تفکیک نیز افزایش یابد. نتایج حاصل از اعمال این روش نشان دادند که روش شباهت وزن‌دار شده قدرت تفکیک به مراتب بالاتری نسبت به روش شباهت مرسوم دارد و در مواردی که آنومالی‌های سرعت در طیف سرعت روش شباهت ادغام می‌شوند، قادر به تفکیک آنها از یکدیگر خواهد بود. این روش همچنین در حضور مقادیر بالای نوفه و رویدادهایی با تداخل بسیار بالا عملکرد خوبی از خود نشان می‌دهد و در شرایط وجود آنومالی نوع دوم AVO نیز قادر به شناسایی و تعیین سرعت برای این رویداد می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آنالیز سرعت داده‌های لرزه‌ای #شباهت وزن‌دار شده #تجزیه مقادیر تکین #AB semblance #توابع وزنی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)