پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
الهام عباسی ریابی [پدیدآور اصلی]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]، علی نجاتی کلاته[استاد راهنما]
چکیده: این پایان نامه برای مدل سازی داده های ژئوفیزیکی منطبق بر واقعیت های زمین شناسی و ارائه روشی برای بهبود تفسیر داده های ژئوفیزیکی (مدل سازی سه بعدی داده ها) در منطقه کلاته رشم (سمنان) تعریف شده است. داده های موجود شامل 11 پروفیل مقاومت سنجی (Res) و پلاریزاسیون القایی (IP) با آرایه دوقطبی-دوقطبی و امتداد N45E با فواصل 50 متر از یکدیگر و فاصله الکترودی 20 متر و طول تقریبی 600 متر که تنها پروفیل چهارم دارای امتدادشمالی- جنوبی بوده همچنین به دلیل رعایت اختصار، تنها به توضیح و بررسی 2 پروفیل IP/Res پرداخته شد و 84 پروفیل مغناطیس سنجی با روند شمالی- جنوبی به طول 3000 متر و با فواصل 50 متر از یکدیگر و بر روی هر پروفیل ایستگاه ها به فاصله ی 20 متر از یکدیگر برداشت گردید. بنابراین در ابتدا مدل سازی معکوس دو و سه بعدی بر روی داده های پروفیل های IP/Res با نرم افزار RES2DINV ،RES3DINV انجام شده و برای رسم و تجسم فضایی نتایج از نرم افزار VOXLER استفاده شد و مدل سازی داده های مغناطیس با نرم افزار MAG3D انجام و بر روی آن ها تفسیر صورت گرفته است. کانی سازی از نوع پراکنده در واحد آندزیتی و دگرسان شده شکل گرفته است؛که در بیشتر مناطق با بارپذیری بالا و همچنین مقاومت ویژه متوسط تا نسبتا بالا همراه بوده و بدین ترتیب شناسایی شده است. با استفاده از نتایج حاصل از تفسیر مدل سازی های انجام شده داده های IP/Res و همچنین نقشه های حاصل از داده های مغناطیس سنجی و تفسیر مدل سازی داده های مغناطیس، مناطق کانی سازی پراکنده در منطقه شناسایی و بر اساس این نتایج، محل مناسب برای حفاری به منظور دست یابی به کانی سازی مس در عمق پیشنهاد شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پلاریزاسیون القایی #مقاومت ویژه #مدل سازی معکوس #آرایه دوقطبی-دوقطبی #مغناطیس سنجی #کلاته رشم #مس پورفیری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)