پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
هادی عبداله‌پور درویشان [پدیدآور اصلی]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]، سوسن ابراهیمی[استاد راهنما]
چکیده: برداشت‌های ژئوفیزیکی ابزار مهمی برای شناسایی و تفکیک سنگ‌ها، تعیین عمق و محدوده کانی سازی است. استفاده از چند روش ژئوفیزیکی در کنار یکدیگر و ترکیب آن‌ با اطلاعات پایه نظیر زمین‌شناسی، امکان اکتشاف و دست‌یابی به مناطق مستعد کانی‌سازی را افزایش می‌دهد. کانی‌سازی مس، سرب و روی محدوده مورد مطالعه در زون ساختاری بلوک لوت در شرق ایران قرار گرفته است. سنگ میزبان کانی‌سازی توالی در هم آمیخته آذرآواری و واحد‌های آتشفشانی ائوسن است که در نزدیکی توده‌های نفوذی ترشیری قرار گرفته-اند. وجود سیالات هیدروترمال مرتبط با توده‌های نفوذی (احتمالا) باعث دگرسانی گسترده‌ سریسیت-کوارتز-کربنات و دگرسانی محلی اکسید آهن و سیلیسی در منطقه شده‌اند. کانی‌سازی به‌صورت رگه‌های سیلیسی (3 زون) با روند شمال شرق-جنوب غرب تشکیل شده که از روند گسل‌ها و شکستگی‌ها منطقه تبعیت کرده است و شامل پیریت، کالکوپیریت، مالاکیت، کریزوکلا، گالن و اسفالریت می‌باشد. مطالعات زمین شناسی نشان می‌دهد، کانی‌سازی از نوع پلی‌متال رگه‌ای هیدروترمال است. برای رسیدن به نتایج دقیق مطالعات اکتشافی در منطقه، از تلفیق روش‌های مغناطیس‌سنجی، مقاومت‌ویژه و IP همراه با داده های زمین شناسی استفاده گردید. تعداد 852 ایستگاه برای برداشت‌های مغناطیس‌سنجی با شبکه 10×50 متر در محدوده مورد نظر انجام شد. نتایج این برداشت ساختار زمین‌شناسی و روند و امتداد گسل‌های منطبق بر دو زون کانی‌سازی را به خوبی آشکار نمود. تعداد 424 ایستگاه برای برداشت داده‌های مقاومت‌ویژه و IP با استفاده از آرایه دوقطبی- دوقطبی در امتداد شش پروفیل (5 پروفیل شرقی- غربی و 1 پروفیل شمالی- جنوبی) در فاصله الکترودی 50 متر و 25 متر و فاصله پروفیلی 50 متر و 100 متر از یکدیگر انجام شد. داده‌های حاصل از پروفیل‌های مذکور، با استفاده از نرم‌افزار RES2DINV و ZondRes2D بعد انجام تصحیحات اولیه به روش وارون‌سازی هموار دوبعدی مورد پردازش و مدل‌سازی قرار گرفتند. این مجموعه داده‌ها، به منظور نمایش بهتر از نواحی بی‌هنجاری و ارتباط بین مقاطع ژئوفیزیک و همچنین تعیین دقیق‌تر نقاط حفاری در محدوده مورد مطالعه از مدل‌سازی وارون سه‌بعدی با استفاده از نرم‌افزار RES3DINV استفاده شد. برای نمایش بهتر نتایج مدل‌سازی‌های سه‌بعدی، از نرم‌افزار Voxler استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعات مقاومت‌ویژه و IP گسل های منطقه و همچنین نواحی کانی سازی را به خوبی نمایان ساخته است. مدل‌های مقاومت‌ویژه و IP، نواحی بی‌هنجار مرتبط با کانی‌سازی در منطقه، با مقادیر متوسط تا بالای بارپذیری و مقادیر متوسط مقاومت‌ویژه و عمدتاً مرتبط با ساختارهای گسلی و شکستگی‌ها مشخص شده‌اند. بر این اساس یک بی‌هنجاری در مرکز محدوده با راستای شمال شرق- جنوب غرب در ارتباط با شکستگی‌های سنگ‌های آتشفشانی-آذرآواری و منطبق بر زون 1 (اصلی) در محدوده و یک بی‌هنجاری در قسمت جنوب شرقی منطقه در ارتباط با شکستگی‌های سنگ میزبان آتشفشانی-آذرآواری با راستای تقریباً موازی با بی‌هنجاری قبلی به صورت شمال شرق- جنوب غرب و منطبق بر زون 2 در منطقه شناسایی شدند. در نهایت براساس نتایج بدست آمده 7 نقطه برای حفاری پیشنهاد گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کانی سازی پلی‌متال #مغناطیس‌سنجی #مقاومت‌ویژه #قطبش القایی(IP) #آرایه دوقطبی- دوقطبی.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)