پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
متین طبیب زاده گناوه [پدیدآور اصلی]، علی نجاتی کلاته[استاد راهنما]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]، علیرضا عامری [استاد مشاور]
چکیده: روش‌های ژئوفیزیکی از جمله روش‌های مناسبی می باشند که در پی‌جویی و اکتشاف ذخایر معدنی کارایی بالایی دارند. این روش ها اگر به درستی انتخاب شوند، اطلاعات ارزشمندی از کانی-سازی در سطح و در عمق ارائه می دهند. در پژوهش حاضر، به منظور بررسی دقیق تر کانسار اسکارن پلی متال مس، طلا، روی و آهن در شمال شرق شهر نهاوند و در نزدیکی روستای عشوند در محدوده ای به مساحت 400×350 مترمربع، ابتدا برداشت های مغناطیس‌سنجی با فاصله نقاط 10 متر در 1060 ایستگاه برداشت شد. بعد از مشخص شدن گسترش بی هنجاری ها، روند و امتداد کانی سازی، محل مناسب جهت برداشت داده های مقاومت‏ ویژه و قطبش ‏القایی تعیین شد و تعداد هفت پروفیل موازی با فاصله 50 متر از یکدیگر، با آرایش دوقطبی- دوقطبی و عمود بر امتداد توده در جهت شمالی- جنوبی جهت بررسی شیب و امتداد بیشتر توده ها در عمق و تعیین نقاط بهینه حفاری طراحی و برداشت شد. به منظور تعیین هندسه منبع و تباین مغناطیدگی توده های مورد نظر با محیط اطراف، وارون سازی سه بعدی داده های مغناطیس سنجی با استفاده از الگوریتم لی -اولدنبرگ (نرم افزار UBC MAG3D) صورت گرفت. به منظور استفاده بهینه الگوریتم مذکور، ابتدا کاربرد آن بر روی داده های مصنوعی به همراه نوفه بررسی و بر اساس میزان تطابق نتایج با جواب اصلی، از این روش جهت مدل سازی داده های واقعی استفاده شد؛ که جهت درک کامل تر نتایج نهایی، نماهای مختلفی از آن ها آورده شده است. همچنین، داده‌های مقاومت ویژه و IP برداشت‌شده، پس از ورود به نرم‌افزار RES2DINV و انجام تصحیحات اولیه به روش وارون سازی کمترین مربعات، وارون سازی شده و نتایج حاصله به صورت مقاطع دو‌بعدی ارائه شدند. نهایتاً به‌منظور کاهش ریسک مطالعات آتی و همچنین هزینه‌های حفاری تا میزان قابل‌توجهی، از مدل‌سازی وارون سه‌بعدی داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار RES3DINV استفاده گردید. با توجه به نقشه برگردان به قطب با ادامه فراسو تا 5 متر که در محدوده مورد مطالعه برای تفسیر مناسب تر به نظر می رسد می توان دید که توده های معدنی در جهت شرق به غرب کشیده شده اند. همچنین بیشتر توده ها تا عمق بیش از 20 متر نیز ادامه داشته اند. تقریباً در تمام بخش هایی که تغییرات بی هنجاری مغناطیس دیده می شود بی هنجاری قطبش-القایی هم وجود داشته و شکل توده به مقدار بسیار زیادی مشخص شده است. تنها می توان گفت در بخش هایی که بی هنجاری مغناطیس ضعیف تر بوده به احتمال زیاد مقدار آهن توده کمتر و یا در عمق بیشتری بوده است. همچنین مشخص گردید تقریباً بیشتر توده‌ها شیبی به سمت جنوب داشته است. توده مورد مطالعه از سطح زمین شروع شده و در بعضی موارد تا عمق‌های بیش از 40 متر نیز ادامه داشته است. همچنین توده‌هایی مجزا از هم با شیب و عمق متفاوت که ممکن است در اثر گسل از هم جدا شده باشد به خوبی تفکیک شده است. بر اساس مدل های به دست آمده از وارون سازی سه بعدی داده های مغناطیس سنجی منطقه مورد مطالعه، چنین به نظر می رسد که از سه بی هنجاری موجود، بی هنجاری A هم از نظر اندازه و هم از نظر شدت مغناطیدگی نسبت به دو آنومالی B و C بزرگ تر بوده و از اهمیت بیشتری برخوردار است. بر اساس اطلاعات موجود و نتایج مدل سازی های سه بعدی داده های مغناطیس سنجی، مقاومت-ویژه و قطبش القایی محدوده مورد مطالعه، مناطق امیدبخش جهت حفر گمانه های اکتشافی شناسایی و معرفی گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل‌سازی وارون سه‌بعدی #مقاومت‌ویژه الکتریکی #قطبش القایی #مغناطیس‌سنجی #پلی متال #عشوند #همدان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)