پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
آمنه رئیس حسینی [پدیدآور اصلی]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، مهیار یوسفی [استاد راهنما]
چکیده: باتوجه به نقش مواد معدنی در تامین نیازهای اولیه‌ی صنایع مختلف، جستجو و شناسایی آن‌ها با روش‌های کارآمد ضروری به‌نظر می‌رسد. این شناسایی که یکی از مراحل مهم در اکتشاف ذخایر معدنی، به شمار می‌رود، با استفاده از مدل‌سازی پتانسیل معدنی به منظور یافتن مکان‌ها یا مناطقی که یک سری‌ معیارها برای حضور ذخیره در آن‌ها صدق می‌کند، انجام می‌شود. اولین مرحله در تهیه‌ی نقشه‌ی پتانسیل مطلوب، شناسایی داده‌های مورد نیاز برای تلفیق می‌باشد. از این رو در این پژوهش سه لایه‌ی اطلاعاتی زمین‌شناسی، دگرسانی و ژئوفیزیکی برای تلفیق در محیط GIS انتخاب گردید. کانسار مس پورفیری منطقه‌ی شمال شرق شهرستان اهر بر روی یکی از زون‌های تکتونیکی و فعال ایران مرکزی به‌نام زون ارومیه دختر قرار دارد. توده‌ی نفوذی کانسار در این منطقه از نوع میکروکوارتزمونزونیت- میکرومونزودیوریت است و کانی‌سازی در توده‌ی نفوذی آذرین انجام شده است؛ که همراه با آندزیت و داسیت‌–‌ آندزیت است. هدف از انجام این مطالعه، تعیین محل کانسار، محدوده‌ها و پراکندگی ذخیره مس در منطقه و تعیین نقاط حفاری با تلفیق داده‌های موجود در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) می‌باشد. خروجی حاصل از مدل‌سازی پتانسیل معدنی، نقشه‌ای خواهد بود که در آن محل حضور احتمالی ذخایر شناخته نشده، مشخص شده است. با توجه به اهمیت کانسارهای مس و قرار داشتن ایران، بر روی کمربند جهانی مس، پی‌جویی و اکتشاف مس در منطقه مورد نظر اهمیت بالایی دارد. داده‌های ژئوفیزیکی برداشت شده در منطقه شامل 3 پروفیل مقاومت‌ویژه و قطبش‌‌القایی با استفاده از آرایش دوقطبی- دوقطبی و 22 پروفیل مغناطیسی با فواصل برداشت 20 متر و مجموع 1100 نقطه‌، در دو محدوده‌ی جداگانه با امتداد برداشت شمالی - جنوبی می‌باشد. در بخشی از این تحقیق به تفسیر نتایج حاصل از مدل‌سازی هموار دوبعدی داد‌های مقاومت‌ویژه و قطبش‌القایی به‌وسیله‌ی نرم افزار DCIP2D و مقاطع دو بعدی مغناطیس با استفاده از نرم‌افزار Encom PA و مدل‌سازی سه بعدی داده‌های مغناطیس با استفاده از نرم‌افزار Mag3D پرداخته شده است. ازآنجایی که برداشت‌های ژئوفیزیکی اطلاعات مفیدی از عمق را در اختیار قرار می‌دهند، لذا مکمل خوبی برای نقشه پتانسیل مطلوب در اکتشاف اندیس‌های سطحی محسوب می‌شوند. تحلیل داده‌های زمین‌شناسی، دگرسانی و داده‌های ژئوفیزیکی در این ناحیه معدنی کمک کرد تا زون‌های کانی سازی غیراقتصادی از زون‌های اقتصادی جدا شوند. هم‌چنین در راستای مدل‌سازی پتانسیل معدنی از روش امتیاز‌دهی فازی پیوسته جهت کاهش خطا و قضاوت کارشناسی استفاده شد و در نهایت دو مدل پتانسیل مطلوب فازی گاما و ارزش مورد انتظار که برای کاهش عدم قطعیت مدل‌سازی بسیار مناسب است؛ به‌دست آمدند. مدل‌پتانسیل مطلوب به دست آمده، برای منطقه‌ای با وسعت کم است که بدین‌منظور از معیارهای اکتشافی متفاوتی نسبت به مدل پتانسیل ناحیه‌ای مس پورفیری بهره گرفته شد؛ که در نهایت منجر به تعیین دو نقطه حفاری در محدوده‌ی مورد نظر شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مقاومت‌ویژه #قطبش‌القایی (IP) #مغناطیس‌سنجی #سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) #مدل‌سازی پتانسیل معدنی #مس پورفیری #منطق فازی #ارزش مورد انتظار #اهر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)