پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
سید حسین موسوی انیجدان [پدیدآور اصلی]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]، آرزو عابدی[استاد راهنما]، مژگان زارعی نژاد [استاد مشاور]
چکیده: امروزه سیستم اطلاعات جغرافیائی(GIS) در رشته های زیادی کاربرد پیدا کرده است. یکی از قابلیت های مهم آن در اکتشاف مواد معدنی، ترکیب و یکی کردن چندین لایه از قبیل لیتولوژی، ساختارها،ژئوفیزیک و خصوصیات ژئوشیمی به منظور مشخص کردن نقشه پتانسیل دار معدنی است........... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم اطلاعات جغرافیائی(GIS) #مدل سازی GIS #نقشه پتانسیل دار معدنی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)