پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
حمزه طهماسب پور [پدیدآور اصلی]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]، آرزو عابدی[استاد راهنما]، مهیار یوسفی [استاد مشاور]
چکیده: فلورین مهمترین منبع تامین فلوئور در طبیعت است که در طیف وسیعی از شرایط زمین شناسی به وجود می آید و در تمام شرایط رسوبی، آذرین و دگرگونی می تواند یافت شود. نظر به اینکه ذخایر مهم فلورین کشور در جنوب استان مازندران قرار دارد هدف از مطالعه حاضر شناسایی ذخایر جدید این ماده با کمک مدلسازی ذخایر شناخته شده فلورین در این منطقه، به عنوان یک معیار اکتشافی و ... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سنجش از دور(R.S) #سیستم اطلاعات جغرافیائی (GIS) #فلورین #جنوب مازندران

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)