پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
سیدعلی میردوستی [پدیدآور اصلی]، علیرضا خدّامی[استاد راهنما]، محمد میرباقری جم[استاد راهنما]
چکیده: بازارهای سرمایه یکی از ارکان اصلی اقتصاد هر کشور محسوب می شوند. یکی از بازارهای سرمایه فعال در هر کشوری بورس اوراق بهادار آن کشور می باشد. امروزه به دلیل اهمیت و جایگاه ویژه بورس اوراق بهادار، سرمایه گذاران زیادی مایل به سرمایه گذاری در این بازار هستند. آن چه برای سرمایه گذاران در بازارهای مالی و بورس اوراق بهادار مهم است کنترل و مدیریت ریسک می باشد. از این رو مدیران ریسک همواره به دنبال بهینه سازی و کمی سازی ریسک بازارهای مالی هستند. آن چه در بازارهای مالی و بورس اوراق بهادار مورد توجه می باشد، عواملی است که بر این بازار تاثیر گذار است. به دلیل گشترش بازار های مالی و ارتباطی که مابین این بازار ها وجود دارد، سبب شده است که نوسانات و شوک های وارده بر یک بازار بر بازار مالی دیگر وارد شود. به همین دلیل مدل های قدیمی قادر به محاسبه و اندازه گیری دقیق میزان ریسک بازار نمی باشند، ریاضی دانان و محققین مدل های جدیدی را تحت عنوان نظریه ارزش فرین، گارچ و کاپیولا برای اندازه گیری ریسک بازار بورس اوراق بهادار مورد استفاده قرار می دهند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بورس اوراق بهادار #بازار های مالی #ریسک #ارزش در معرض ریسک #ریزش مورد انتظار #نظریه ارزش فرین #مدل های گارچ و مدل های کاپیولا

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)