پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
حمزه علیخانی [پدیدآور اصلی]، علی نجاتی کلاته[استاد راهنما]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]، مهدی طاهری [استاد مشاور]
چکیده: توجه به اقتصادی بودن محدوده اکتشافی و ارزیابی میزان ذخیره کانسارها نیازمند دقت ویژه است و لازم است تا عملیات پی جویی و اکتشاف با مراقبت و حساسیت بیشتری دنبال شود. این مهم با بکار گرفتن روش های اکتشافی مناسب و انطباق اطلاعات زمین شناسی و ژئوفیزیکی امکان پذیر است. با کمک روش های دورسنجی، گرانی سنجی، مقاومت ویژه و ژئوشیمی می توان برای اکتشاف آهن اقدام کرد؛ اما روش مغناطیـس سنجی به دلیل خاصیت خودپذیـری مغناطیسی در اکتشـاف ذخایـر سنگ آهن مگنتیتی به عنـوان روش اصلی به حسـاب می آید. همچنین به خاطـر کـم هزینه تـر بودن و دقیق تر بودن نتایج نسبت به سایر روش های ذکر شده، رایج ترین و متداول ترین روشی است؛ که برای اکتشاف کانسارهای آهن استفاده می شود. لذا در این پایان نامه نیز با کمک داده های مغناطیسی برداشت شده از محدوده معدنی آنومالی 8 سنگ آهن گل گهر سیرجان به مدل سازی سه بعدی این داده ها پرداخته شد. بطور مختصر می توان گفت هدف از این تحقیق، تفسیر نتایج حاصل از وارون سازی داده های مغناطیسی محدوده معدنی آنومالی 8 سنگ آهن گل گهر سیرجان است؛ که با کمک تفسیری مناسب بتوان به شکل و عمق ساختارهای زیرسطحی و همچنین گستردگی افقی آن پی برد. برای رسیدن به این هدف از الگوریتم لی- اولدنبرگ و نرم افزار MAG3D استفاده شد. با کمک این الگوریتم، امکان تعیین شکل هندسی توده معدنی و همچنین مرز بین توده معدنی با محیط اطراف وجود دارد. برای شروع، مدل سازی پیشرو و وارون بر روی داده های مصنوعی همراه با نوفه انجام شد؛ تا کارآمد بودن الگوریتم نمایان شود. پس از آن، الگوریتم لی- اولدنبرگ بر روی داده های محدوده معدنی مذکور اعمال شد و به تفسیر نتایج حاصل از وارون سازی پرداخته شد. در این الگوریتم می توان از داده های حاصل از گمانه های حفاری نیز برای تطابق بیشتر نتایج با واقعیت ها و ساختارهای زمین شناسی استفاده نمود. همچنین برای انطباق بیشتر نتایج با ساختارهای زمین شناسی می توان از قیودی نظیر مثبت بودن، همواری و مدل مرجع و مدل کرانه ای استفاده نمود. نتایج نهایی مدل سازی وارون، برای دو آنومالی A و B به ترتیب عمق 75 تا 95 متر و عمق 300 تا 500 متر زیر سطح زمین را نشان داد و در مورد شکل آنومالی ها هم می توان گفت آنومالی A لایه ای شکل و آنومالی B گوه ای شکل است که در راستای عمقی گسترش یافته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مغناطیـس سنجـی #داده‌هـای مصنـوعی و واقعـی #وارون‌سـازی لی-اولـدنبـرگ #مدل‌سازی مقید سه بعدی #مدل‌سازی پیشرو #معدن سنگ آهن گل‌گهر سیرجان.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)