پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
محمد نیک نژاد گلفزانی [پدیدآور اصلی]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]، علی نجاتی کلاته[استاد راهنما]
چکیده: یکی از روش های کارآمد در اکتشاف مواد معدنی، ژئوفیزیک هوابرد (شامل مجموعه روش های مغناطیس، الکترومغناطیس و رادیومتری) است. در این روش ها وسعت های بالا در زمان کوتاه تری نسبت به دیگر روش های ژئوفیزیکی برداشت می شوند. امروزه هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) در اکتشاف مواد معدنی، تولید نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی، به منظور شناسایی هرچه دقیق تر ساختارهای زیرسطحی توسعه یافته اند. پردازش و تفسیر داده های برداشت شده با مغناطیس سنج و حذف نوفه های ثبت شده از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از انجام این پایان نامه پردازش و تفسیر داده های برداشت شده به وسیله نسل جدید مغناطیس سنج های متصل به پهپاد است. داده های مغناطیس هوابرد مورد استفاده در این پایان نامه مربوط به منطقه ای در کشور عمان به نام صحار است. پردازش این داده ها با استفاده از نرم-افزار Oasis montaj صورت گرفته است. برداشت داده ها در دو ارتفاع 20 و 60 متر برای اکتشاف کرومیت صورت گرفته است. لازم به ذکر است این برداشت ها برای برنامه آزمایشی این دستگاه، برای اکتشاف مواد معدنی انجام شده و به همین علت وسعت منطقه مورد مطالعه نسبتا کم است. پس از اعمال پردازش بر روی داده ها در دو ارتفاع 20 و 60 متر و تولید نقشه های پتانسیل مغناطیسی، نتایج نشان دهنده این بود که آنومالی هایی که در ارتفاع 20 متر بدست آمده، در نقشه برداشت 60 متر مشخص نیست و همچنین با مقایسه داده های بدست آمده در ارتفاع 60 متر و مقایسه آن با داده های 20 متری که فیلتر گسترش رو به بالا به اندازه 40 متر روی آن اعمال شده است، مشخص شد که فیلتر گسترش رو به بالا دارای مقداری خطا است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مغناطیس سنجی هوابرد #پهپاد #پردازش #هم‌تراز سازی #IGRF #عمان #صحار

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)