بهزاد تخم چی

دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

دکتری مهندسی معدن اکتشاف معدن، نفت

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: تهران
زمینه ها و علایق پژوهشی: پردازش داده، ترکیب اطلاعات، مطالعه شکستگی ها، شبیه سازی، مدل سازی و تخمین، زمین آمار، پتروفیزیک، بررسی فنی و اقتصادی
عضویت در مجامع علمی: عضو SPE، نائب رئیس هیأت مدیره انجمن ژئومکانیک نفت ایران، عضو نظام مهندسی معدن ایران
افتخارات علمی و اختراعات: الگوریتم شناسایی شکستگی ها از چاه نمودارهای پتروفیزیکی
شرح مختصر (درباره):
دکتر بهزاد تخم چی مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی معدن-اکتشاف از دانشگاه صنعتی امیرکبیر دریافت نمودند. وی مدرک دکتری خود را با گرایش نفت از دانشگاه تهران اخذ نموده و حدود یک سال نیز در دانشکده نفت دانشگاه صنعتی کرتین استرالیا به فرصت مطالعاتی اشتغال داشته است. در حال حاضر ایشان با مرتبه دانشیاری به صورت تمام وقت در دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه شاهرود و به صورت پاره وقت در دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران مشغول می باشند. دکتر تخم چی تحقیقات متنوعی در زمینه های مختلف مرتبط با تخصص های نفت و معدن داشته است. در این راستا وی همکاری علمی نزدیکی با دانشکده نفت دانشگاه کرتین، دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، شرکت های نفتی مناطق نفت خیز جنوب و فلات قاره، مدیریت اکتشاف شرکت نفت، پژوهشکده نفت جهاد دانشگاهی، جهاد دانشگاهی دانشگاه های تهران و تربیت مدرس و چندین شرکت خصوصی دارد. دکتر تخم چی تألیفات متعددی دارد که از آنجمله می توان به ارائه بیش از 50 مقاله در ژورنال های خارجی و داخلی، ارائه بیش از 100مقاله در کنفرانس های خارجی و داخلی، تالیف کتاب مدلسازی فیزیکی و ارزیابی ذخایر معدنی و ترجمه کتاب مفاهیم فرکتالی در رشد سطوح اشاره کرد. دکتر تخم چی به عنوان داور علمی مقالات ژورنال ها و کنفرانس های مختلف همکاری دارد. از ژورنال هایی که ایشان به عنوان داور با آن ها همکاری دارند می توان به Journal of Petroleum Sciences and Engineering، Engineering Geology، Computer and Geosciences، Rock Mechanics and Rock Engineering، Scientia Iranica، Marine and Petroleum Geology، Journal of Tethys، فصلنامه علوم زمین، نشریه علمی – پژوهشی مهندسی معدن، مجله علوم دانشگاه تهران، نشریه علمی – پژوهشی امیرکبیر، نشریه خوارزمی، پژوهش نفت و مجله فیزیک زمین و فضا اشاره کرد. دکتر تخم چی در 17 سال گذشته دروس متعددی را در دانشکده های مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، مهندسی عمران و کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده معدن دانشگاه تهران و دانشکده نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر ارائه نموده است. ایشان دروس جدیدی تحت عناوین پردازش داده در مهندسی اکتشاف و شبیه سازی و مدل سازی در مهندسی اکتشاف را برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی اکتشاف نفت و معدن تعریف و ارائه نموده اند. دکتر تخم چی ارتباط نزدیکی با صنعت داشته و پروژه های صنعتی متعددی را انجام داده که تعدادشان به بیش از 60 مورد می رسد. وی همچنین بیش از 50 دوره علمی را برای کارشناسان سازمان های نظام مهندسی معدن در استان های مختلف کشور ارائه نموده است.

تلفن تماس: 021-82084260
تلفن داخلی: 023-32395509

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 69
مرتضی عسگرزاده (1398)، "توسعه و بهبود عملکرد شبکه گسسته شکستگی ضمن شرطی سازی به قابلیت شکست"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، بهزاد تخم چی، سید رضا قوامی ریابی[استاد/ اساتید راهنما]، احمد رمضان زاده[استاد/ اساتید مشاور]
سیده خدیجه ابوالفضلی (1398)، "بهینه سازی سرشت نمایی، بر اساس مدل جریان سیال در فرآیند تزریق آب"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، بهزاد تخم چی، سید رضا قوامی ریابی[استاد/ اساتید راهنما]،
علیرضا آدینه وند (1398)، "زون بندی مخازن نفتی برمبنای قابلیت شکست هیدرولیکی به روش شبکه عصبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، بهزاد تخم چی[استاد/ اساتید راهنما]، احمد رمضان زاده[استاد/ اساتید مشاور]
کاظم سعیدی (1396)، "تفسیر چینه‌نگاری سکانسی با استفاده از دسته بندی نشانگرهای لرزه‌ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین روشندل کاهو، سید رضا قوامی ریابی[استاد/ اساتید راهنما]، بهزاد تخم چی[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه سادات روحانی (1396)، "پیش بینی و تشخیص گیر کردن رشته حفاری با استفاده از پردازش سیگنال گشتاور"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید حسن پور[استاد/ اساتید راهنما]، بهزاد تخم چی[استاد/ اساتید مشاور]
محمد انه منگلی (1396)، "توسعه شاخص جدید قـابلیت حفاری سنگ مخازن نفت و گاز مبتنی بر نرخ نـفوذ حفاری"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد رمضان زاده[استاد/ اساتید راهنما]، بهزاد تخم چی[استاد/ اساتید مشاور]
سجاد اسکندریان (1395)، "پیش بینی و جلوگیری از مشکل گیر رشته حفاری با استفاده از شبکه عصبی و سری های زمانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، بهزاد تخم چی، وامق رسولی[استاد/ اساتید راهنما]،
پیروز خسروی وند (1395)، "بهبود مدل سازی DFN در چارچوب چینه نگاری سکانسی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، بهزاد تخم چی، مهرداد سلیمانی منفرد[استاد/ اساتید راهنما]،
محمد محمدی بهبود (1395)، "طبقه بندی ژئومکانیکی سازندهای نفتی بر اساس شاخص انرژی ویژه حفاری در حفاری های عمیق"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد رمضان زاده[استاد/ اساتید راهنما]، بهزاد تخم چی[استاد/ اساتید مشاور]
پدرام ابراهیمی (1395)، "کاربرد روش آدابوست در تفسیر داده‌های لرزه‌ای بازتابی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین روشندل کاهو، سید رضا قوامی ریابی[استاد/ اساتید راهنما]، بهزاد تخم چی[استاد/ اساتید مشاور]
امید رمضانی (1395)، "تحلیل عدم قطعیت در شناسایی مناطق تولید هیدروکربن با استفاده از تئوری دمپستر-شیفر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابوالقاسم کامکار روحانی، بهزاد تخم چی[استاد/ اساتید راهنما]، پدرام مسعودی[استاد/ اساتید مشاور]
پگاه سلیمانی دینانی (1395)، "اولویت بندی تاقدیس ها به منظور ذخیره سازی دی اکسیدکربن در منطقه ی غرب ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، بهزاد تخم چی، سید علی معلمی[استاد/ اساتید راهنما]،
لیلا فلاحی زاده (1395)، "شناسایی شکستگی‌ها از نگارهای تصویری به روش الگوریتم سوبل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابوالقاسم کامکار روحانی، امین روشندل کاهو[استاد/ اساتید راهنما]، بهزاد تخم چی[استاد/ اساتید مشاور]
ابوالفضل مرادی (1395)، "شبیه‌سازی عددی رفتار شکست هیدرولیکی در مواجهه با شکستگی‌‌های مخزن"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، بهزاد تخم چی، وامق رسولی[استاد/ اساتید راهنما]، محمد فاتحی مرجی[استاد/ اساتید مشاور]
مهسا مهدوی راد (1395)، "طراحی و بومی سازی افزایه های سیمان حفاری مطابق با شرایط چاه های ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، بهزاد تخم چی، عزت الله کاظم زاده[استاد/ اساتید راهنما]،
رضا قنبرنژاد (1394)، "شناسایی و تفکیک نوع ماسرال‌ها و تعیین بلوغ سنگ منشأ به کمک آنالیز تصاویر میکروسکوپی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور ضیائی، بهزاد تخم چی[استاد/ اساتید راهنما]،
مهین محمدزاده (1394)، "تعیین شکل اجسام آنومال با استفاده از آنومالی‌های گرانی به روش شبکه عصبی مصنوعی وتخمین عمق آنها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید آقاجانی، امین روشندل کاهو[استاد/ اساتید راهنما]، بهزاد تخم چی[استاد/ اساتید مشاور]
محمد علی چمن‌زاد (1393)، "طراحی شکست هیدرولیکی در یکی از چاه‌های میادین شرکت مهندسی و توسعه نفت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد رمضان زاده[استاد/ اساتید راهنما]، بهزاد تخم چی، حجت نوروزی[استاد/ اساتید مشاور]
مریم صدیق (1393)، "مدل سازی ژئومکانیکی یک بعدی یکی از چاه های شمال ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، بهزاد تخم چی، وامق رسولی[استاد/ اساتید راهنما]، رمضان بحرینی، ملک محمد گیتی[استاد/ اساتید مشاور]
رسول رسولی منش (1393)، "بررسی اثر بنتونایت بر خواص رئولوژی سیال پلیمری و کاهش تراوایی در مغزه ی کربناته"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، بهزاد تخم چی[استاد/ اساتید راهنما]،
امیر کشاورزرضا (1393)، "شناسایی هوشمند زون های شکسته در مخازن کربناته با استفاده از چاه نمودارهای پتروفیزیکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید حسن پور، بهزاد تخم چی[استاد/ اساتید راهنما]، محمد حسین خسروی[استاد/ اساتید مشاور]
حمید غیرتمند (1392)، "بررسی و توسعه ی روش الگوبرداری مستقیم در زمین آمار چند نقطه ای؛ مطالعه ی موردی معدن مس سونگون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، بهزاد تخم چی، محمد کنشلو[استاد/ اساتید راهنما]، حسن رضایی[استاد/ اساتید مشاور]
فرهاد ملائی (1392)، "ارتقاء قدرت تفکیک داده‌های لرزه‌ای با استفاده از تبدیل موجک گسسته"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین روشندل کاهو، بهزاد تخم چی[استاد/ اساتید راهنما]، علی رضا گودرزی[استاد/ اساتید مشاور]
علمدار فرامرزی (1392)، "مدل سازی شکستگی ها به روش شبکه گسسته شکستگی در یکی از میادین جنوب ایران "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، بهزاد تخم چی، مجید انصاری جعفری[استاد/ اساتید راهنما]،
اکبر امیرشکوری (1392)، "شناسایی نارسایی‌ها‌‌‌ی قلبی با استفاده از رویکرد ترکیب "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بامداد، امیر جلالی[استاد/ اساتید راهنما]، بهزاد تخم چی[استاد/ اساتید مشاور]
الهام صحراگرد (1392)، "بهبود مدل‌سازی شکستگی‌ها به روش DFN، مطالعه‌ی موردی: یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، بهزاد تخم چی، حسین معماریان[استاد/ اساتید راهنما]، محمد کنشلو[استاد/ اساتید مشاور]
فرهاد ملائی (1392)، "ارﺗﻘﺎء ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﯿﮏ داده ﻫﺎی ﻟﺮزه ای ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮﺟﮏ ﮔﺴﺴﺘﻪ "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین روشندل کاهو، بهزاد تخم چی[استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا گودرزی[استاد/ اساتید مشاور]
یوسف عسگری نژاد (1390)، "تفکیک انواع تخلخل ها از تخلخل حفره ای با استفاده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، بهزاد تخم چی، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد/ اساتید راهنما]، کاوه کاووسی[استاد/ اساتید مشاور]
راضیه واحدی (1390)، "افزایش مقیاس سه بُعدی مخازن نفتی شکافدار با رویکرد ویولت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، بهزاد تخم چی، محمد کنشلو[استاد/ اساتید راهنما]،
مصیب شفیع زاده (1390)، "تفسیر لاگ های تصویری مقاومتی سازند های مخازن نفتی به منظور شناسایی شکستگی ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور ضیائی، بهزاد تخم چی[استاد/ اساتید راهنما]،
پدرام مسعودی (1390)، "شناسایی فازی زون های تولید هیدروکربن در مخازن کربناته با رویکرد ترکیب اطلاعات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، بهزاد تخم چی، مجید انصاری جعفری[استاد/ اساتید راهنما]، محمد زمان زاده، علیرضا زاهدی[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
-621/1/-78 ماه خاتمه يافته
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.