سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲

ورود دو مجله انگلیسی دانشگاه صنعتی شاهرود به لیست مجلات  JCR

مجله انگلیسی JME و مجله RERA با صاحب امتيازي دانشگاه صنعتي شاهرود و همكاري به ترتیب انجمن مهندسي معدن ايران و انجمن علمي انرژي بادي ايران به لیست مجلات JCR وارد شدند.
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲

ورود دو مجله انگلیسی دانشگاه صنعتی شاهرود به لیست مجلات  JCR

مجله انگلیسی JME و مجله RERA با صاحب امتيازي دانشگاه صنعتي شاهرود و همكاري به ترتیب انجمن مهندسي معدن ايران و انجمن علمي انرژي بادي ايران به لیست مجلات JCR وارد شدند.

رسانه تصویری

مصاحبه با دکتر غیاثی پیرامون رشته مدیریت MBA

دستاوردها

دانشگاه صنعتی شاهرود در مسیر پیشرفت و افتخار

دانشگاه صنعتی شاهرود اولین دانشگاه استان سمنان در سال 1352 تحت عنوان «مدرسه عالی معدن» فعالیت خود را با ایجاد رشته تقاضامحور كاردانی استخراج زغالسنگ آغاز کرد. در سال 1366 با ایجاد رشته-های مهندسی معدن و دوره‌های كاردانی عمران و برق به «مجتمع آموزش عالی شاهرود» تبدیل شد. این دانشگاه پس از ایجاد و توسعه رشته‌های مختلف تحصیلی به ویژه گسترش تحصیلات تكمیلی در رشته های فنی و مهندسی از سال 1381 تحت عنوان «دانشگاه صنعتی شاهرود» به فعالیت خود ادامه می‌دهد. اینک پس از گذشت بیش از چهار دهه، دانشگاه با ارکان‌های تصمیم‌گیری مستقل هیات امناء، هیات ممیزه و هیات اجرایی جذب هیات علمی؛ فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود را در قالب چهار پردیس تحت عناوین پردیس مرکزی، پردیس مهندسی و فناوری‌های نوین، پردیس مهندسی کشاورزی و پردیس معدن آموزشی و 14 دانشکده، مرکز آموزش‌های الکترونیکی، مرکز آموزش‌های آزاد مهارت محور، چهار پژوهشکده، دو مرکز پژوهشی، یک گروه پژوهشی، مرکز رشد فناوری های نوین و یک قطب علمی ادامه داده و در مسیر دانشگاه کارآفرین گام بر می‌دارد.