مجید نیکخواه

استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

دکترای تخصصی مکانیک سنگ

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: تربیت مدرس
زمینه ها و علایق پژوهشی: انتشار اکوستیک، مدلسازی عددی در ژئوتکنیک، دینامیک سنگ،ژئومکانیک نفت،مدلهای رفتاری سنگها، ابزاردقیق و پایش سلامت سازه ها
عضویت در مجامع علمی: انجمن مکانیک سنگ ایران، انجمن تونل ایران، عضو هیآت مدیره انجمن ژئومکانیک نفت ایران، کمیته ملی سدهای بزرگ ایران، انجمن بین المللی مکانیک سنگ ISRM
افتخارات علمی و اختراعات: دبیر علمی اولین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت ایران ، دبیر علمی دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت ایران،مدیر مسئول و عضو گروه دبیران مجله علمی پژوهشی ژئومکانیک نفت، دبیر علمی سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت ایران
شرح مختصر (درباره):
دکتر مجید نیکخواه مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی معدن در سال 1375 از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مدرک کارشناسی ارشد را در رشته مکانیک سنگ در سال 1379 از دانشگاه تربیت مدرس اخذنموده اند. ایشان مدرک دکترا را با دفاع از رساله خود تحت عنوان مطالعه و مدلسازی عددی اثر بارگذاری سه محوره بر پدیده اثرکایزر ( رفتارنگاری انتشار آکوستیک) در رشته مکانیک سنگ از دانشگاه تربیت مدرس در فروردین 1392 دریافت نموده اند. نامبرده به عنوان داور علمی در چندین کنفرانس و مجله علمی و پژوهشی همکاری داشته اند.

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 21
محمدرضا پیرهوشیاران (1399)، "مطالعه عددی گسترش شکست هیدرولیکی در مخازن درزه دار طبیعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مجید نیکخواه [استاد/ اساتید راهنما]، نادیا شفیع زاده [استاد/ اساتید مشاور]
ذکریا رخشانی (1398)، "مطالعه ارتباط پارامترهای آکوستیک با سیر آسیب و گسیختگی سنگ "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مجید نیکخواه [استاد/ اساتید راهنما]،
فاطمه طالبی رستمی (1397)، "بررسی رفتار سد خاکی تحت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی (مطالعه موردی:سد ابیورد)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری، مجید نیکخواه [استاد/ اساتید راهنما]،
فریدون احمدی (1397)، "بررسی تاثیر پیچ‌سنگ‌های دوغابی بر روی پارامترهای مقاومتی توده‌سنگ درزه دار در تونل ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شکراله زارع [استاد/ اساتید راهنما]، مجید نیکخواه [استاد/ اساتید مشاور]
عبداللطیف آغیل (1396)، "بررسی نوع رفتار سنگ در تخمین تنش برجا توسط روش تحلیل نرخ تغییرشکل (DRA)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مجید نیکخواه [استاد/ اساتید راهنما]، شکراله زارع [استاد/ اساتید مشاور]
امیر صالح نژاد (1396)، "مدل‌سازی عددی انتشار موج در توده سنگ درزه دار و مقایسه با روش‌های تحلیلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مجید نیکخواه [استاد/ اساتید راهنما]، امین روشندل کاهو [استاد/ اساتید مشاور]
فرزاد تیموری (1396)، "بررسی اثر فصل مشترک بین پوشش بتنی و زمین تحت بارگذاری لرزهای تونل‌های سنگی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شکراله زارع، مجید نیکخواه [استاد/ اساتید راهنما]،
وریا صلواتی (1396)، "بررسی محدودیت‌های روش منحنی عکس‌العمل زمین (مطالعه موردی: تونل البرز)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رحمان ترابی، مجید نیکخواه [استاد/ اساتید راهنما]،
افشین قلی نیا (1396)، "بررسی اندرکنش دوغاب و محیط در برگیرنده ابزارهای کشیدگی سنج خاک و سنگ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مجید نیکخواه، رضا نادری [استاد/ اساتید راهنما]،
غفار کهوری زاده (1396)، "تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری تونل انحراف سد پیر تقی اردبیل با استفاده از روش های کنترل ساختاری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مجید نیکخواه [استاد/ اساتید راهنما]، شکراله زارع [استاد/ اساتید مشاور]
علیرضا جنگی (1396)، "بررسی عددی تاثیر پارامترهای خاک بر پاسخ لرزه ای قطعات پیش ساخته بتنی پوشش های تونل "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مجید نیکخواه [استاد/ اساتید راهنما]،

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

پاسخ: سلام.ممنونم از سوال شما
برای تحلیل دینامیکی تونل دینامیک سازه ( تحلیل پوشش بتنی ) و مبانی مهندسی زلزله ، بررسی و مطالعات خطرپذیری زلزله و اگرتونل تحت بار انفجار تحلیل میشود مبانی انتشار موج و روابط تجربی آنها پیشناز این نوع مطالعات است . اگر تحلیل بصورت عددی انجام می شود لازم است روش تحلیل دینامیکی ( بار دینامیکی ورودی، شرایط مرزی، میرایی موج و ..) روش عددی را دانست که هر نرم افزاری که قابلیت تحلیل عددی دارد در دستورالعمل خود توضیحاتی در خصوص مبانی تحلیل دینامیکی دارد.
کتاب برای مبانی مهندسی زلزله زیاد است کتاب آقای دکتر خسروبرگی کتاب خوبی است موفق باشید
پاسخ: سلام متشکرم . کتاب Advances in Rock Dynamics and Applications انتشارات CRC Press و همچنین کتاب Elastic Wave Propagation and Generation in Seismology انتشارات دانشگاه کمبریج ، کتاب ژتوتکنیک لرزه اي ترجمه آقای دکتر میرحسیني پژوهشگاه زلزله و همچنين مقالات ژورنالي در زمينه ديناميک سنگ منابع اصلي درس دینامیک سنگ است. موفق باشید