پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
امیر صالح نژاد [پدیدآور اصلی]، مجید نیکخواه[استاد راهنما]، امین روشندل کاهو[استاد مشاور]
چکیده: انتشار موج در توده سنگ‌ها یکی از مهم‌ترین مباحث در دینامیک سنگ بوده است که در صنایع مختلف نفتی، معدنی، عمرانی و نظامی کاربرد دارد. از آنجاییکه توده سنگ شامل ماده سنگ و اشکال مختلفی از ناپیوستگی‌ها است. ماهیت ناپیوستگی توده سنگ به‌طور قابل‌توجهی بر روی خصوصیات مکانیکی و رفتار مهندسی که شامل انتشار موج می‌شود نیز تأثیر می‌گذارد. زمانی که موجی در توده سنگ درزه‌دار سیر می‌کند، به دلیل وجود درزه‌ها و ناپیوستگی‌ها میرا می‌شود؛ بنابراین پیش‌بینی میرایی موج در حل مسایل ژئوفیزیک، تحقیقات لرزه‌نگاری، دینامیک سنگ و مهندسی زلزله ضروری هست. هدف این پایان‌نامه بررسی مطالعه عددی و تحلیلی انتشار موج در توده سنگ درزه‌دار است. برای روش تحلیلی، بر اساس روش ماتریس انتشار، روش ناپیوستگی جابجایی (DDM)، تحلیل موج صفحه‌ای و استفاده از تبدیل فوریه انتشار موج در تک درزه و چند درزه موازی مطالعه شد. در مطالعه عددی به‌منظور مدل‌سازی محیط ناپیوسته و انتشار موج دینامیکی از نرم‌افزار تجاری المان مجزای UDEC که قابلیت تحلیل دینامیکی مدل ناپیوسته را دارد، استفاده شده است. بعد از مطالعه پارامتریک، پارامترهایی شامل سختی درزه نرمال شده، زاویه‌داری درزه‌ها، فاصله‌داری درزه نرمال شده و تعداد درزه‌ها بر انتشار موج در تک درزه و چند درزه موازی تأثیر دارد. نتایج نشان‌دهنده آن است که همبستگی مطلوبی بین مطالعه تحلیلی ، شبیه سازی عددی و مطالعه پژوهشگران قبلی وجود دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#انتشار موج #توده سنگ #شبیه سازی عددی #مطالعه تحلیلی #نرم افزارUDEC

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)