پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
عبداللطیف آغیل [پدیدآور اصلی]، مجید نیکخواه[استاد راهنما]، شکراله زارع[استاد مشاور]
چکیده: تنش مفهومی بنیادی در اصول مکانیک سنگ و موارد کاربردی در مهندسی سنگ است. آگاهی از وضعیت تنش برجا در طراحی‌های ساختمان اکثر پروژه‌های مهندسی که با حفاری در سنگ ارتباط دارند بسیار حایز اهمیت است. بهترین روش‌های اندازه‌گیری (تخمین) تنش روش‌های اندازه‌گیری مستقیم هستند اما این روش‌ها ملاحظه شده است که بسیار گران و پر هزینه‌اند. از این‌رو، امروزه روش‌های غیرمستقیم (برپایه نمونه‌های مغزه سنگ) برای تخمین تنش پیشین در حال گسترش است. از جمله این روش‌ها، روش‌های بر پایه پدیده حافظه تنش سنگ انتشار آوایی و تحلیل نرخ تغییرشکل هستند. در این پژوهش، برای انجام آزمایش‌ها از روش تحلیل نرخ تغییرشکل استفاده شده است. منحنی رفتار تنش-کرنش یک سنگ تا مرحله شکست شامل نواحی بسته شدن ترک، الاستیک خطی و ناحیه تسلیم است و بر همین اساس تنش‌های پیش بارگذاری طراحی شده‌اند. به منظور بررسی رفتار سنگ در بازیابی تنش در هریک از سه ناحیه فوق و در سطح پیش بارگذاری‌های مختلف برای سنگ‌های مختلف سنگ‌های گرانیت، زیولیت، ماسه‌سنگ و گچ آزمایش‌های DRA صورت گرفت. نتایج نشان می‌دهند که در هر سنگ رفتارهای متفاوتی در هر یک از سه ناحیه فوق اتفاق می‌افتد. هم‍چنین نشان می‌دهند که برای سنگ‌های مختلف مقادیر تنش‌های پیش بارگذاری بازیابی شده در هر ناحیه متفاوت بوده و به‌طور کلی بهترین بازیابی تنش برای سنگ‌های زیولیت و گرانیت، ضعیف‌ترین آن برای سنگ گچ اتفاق افتاده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روش غیرمستقیم #حافظه سنگ #تنش برجا توده سنگ #روش DRA #بازیابی تنش

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)