پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کامپیوتر > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
حامد خلجی [پدیدآور اصلی]، علی اکبر پویان[استاد راهنما]، سعیده فردوسی[استاد راهنما]، حمید حسن پور[استاد مشاور]
چکیده: مغز انسان توانایی قابل‌توجهی در حفظ‌کردن اطلاعات برای یک مدت طولانی را دارا می‌باشد. تاکنون آزمایش‌های مختلفی در زمینه یادآوری حافظه بلندمدت روی انسان، انجام گرفته است. این امر می‌تواند مربوط به یادآوری یک خاطره پس از دیدن یک منظره باشد و یا یادآوری یک شیء خاص پس از دیدن یک شیء دیگری که در ذهن، بهم وابسته تلقی می‌شوند. آن‌چه که مورد نظر این پژوهش است، رمزگشایی حافظه‌ی درازمدت با استفاده از ثبت سیگنال‌های مغزی است که یکی از مهمترین این روش‌ها، MEG می‌باشد. از همین رو مسابقاتی در سال 2012 به منظور بازیابی حافظه انسان انجام شد. روش پیشنهادی در این پایان‌نامه بر روی پایگاه داده همین مسابقه پیاده سازی شده است. روش پیشنهادی در این پایان نامه شامل 5 گام اصلی است. این گام‌ها عبارتند از: 1) استخراج ویژگی‌های نرمال از روی سیگنال‌ها در حوزه زمان؛ 2) کاهش ویژگی‌ها با کمک PCA ؛ 3) انتخاب ویژگی‌های برتر به کمک الگوریتم ژنتیک؛ 4) آموزش طبقه‌بند SVM با ویژگی‌های برتر پس از نگاشت به فضای دیگر به کمک LDA ؛ 5) طبقه‌بندی داده‌های آزمایشی. روش پیشنهادی بر روی داده‌های دو سوژه از مسابقات BIOMAG2012 پیاده سازی شد. نتایج آزمایش‌های ما نشان می‌دهد روش پیشنهادی از روش‌های ارائه شده در سال 2012 بهتر است. مسابقات بعدی در سال 2016 برگزار شد که هنوز نتایج آن منتشر نشده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بازیابی حافظه #طبقه‌بندی #استخراج ویژگی #کاهش ویژگی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)