طرح > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع دکتری > سال 1387
پدیدآورندگان:
فرهنگ سرشکی[پدیدآور اصلی]
چکیده: در این طرح ابتدا منابع علمی موجود در زمینه انفجار مورد مطالعه جامع قرار ‌گیرفته و پارامترهای مؤثر در طراحی الگوهای آتش‌کاری و روش‌ها موجود برای طراحی و به طور عمده روش‌های طراحی مبتنی بر مشخصات توده سنگ‌ها مرور گردیده است. در ادامه به عنوان مطالعه موردی برای انجام مطالعات صحرایی و جمع آوری اطلاعات، در بیش از هشتاد نقطه معدن مس سونگون مشخصات مهندسی توده سنگ مورد نیاز در تعیین شاخص قابلیت آتشکاری (BI) و شاخص خردایش سنگ (RFI) مورد مطالعه و برداشت صحرایی قرار گرفته‌است. از هر یک از نقاط فوق نمونه‌هایی از ماده سنگ جمع آوری شده و به آزمایشگاه منتقل شده و بر روی کلیه نمونه‌ها آزمایش‌های مقاومت فشاری، چگالی و سختی انجام گرفته‌ است. سپس خواص مکانیکی ماده سنگ و مشخصات ژئومکانیکی توده سنگ، شاخص قابلیت آتشکاری و شاخص خردایش سنگ برای توده سنگ‌های موجود در نقاط هشتاد ‌گانه تعیین ‌شده‌است. سپس با استفاده از شاخص‌های مذکور و نیز روش‌های سنتی طراحی، مشخصات ژئومتری انفجار طراحی گردیده و خرج ویژه‌ی انفجارها تعیین شده‌است. در پایان نتایج طراحی توسط روش‌های سنتی و روش‌های مبتنی بر مشخصات ژئومکانیکی توده سنگ با یکدیگر مقایسه شده‌اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آتشکاری #معادن روباز #توده سنگ برجا
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)