پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
متین قمری مقدم [پدیدآور اصلی]، حسین قاسم زاده طهرانی[استاد راهنما]، مجید نیکخواه[استاد راهنما]، عباس محمدی[استاد مشاور]
چکیده: یکی از مهم ترین عیب و نقص ها در روسازی های آسفالتی که رایج ترین روسازی های در حال حاضر هستند ترکهای موئی می باشد. گسترش این عیب و نقص ریز که در ابتدای شکل گیری حتی با چشم قابل مشاهده نیست هزینه های مالی و غیرمالی زیادی به بار می آورد. به همین دلیل سالانه مطالعات زیادی برای پیداکردن روش مناسب در درک بهتر از شکل گیری و گسترش آن توسط محققین انجام می شود. یکی از روشهایی که به تازگی توجه زیادی را در رفتارنگاری آسفالت به خود جذب کرده روش انتشارآکوستیک است. روش انتشارآکوستیک یک روش ارزیابی غیرمخرب است که با بررسی امواج بوجود آمده ناشی از عیب و نقص اطلاعات مفیدی مانند محل شکل گیری، روند گسترش و ... را از عیب و نقص می دهد. در این مطالعه دو نمونه متفاوت و استاندارد مارشال و تیرچه خمشی تحت این روش مورد آزمایش قرار گرفته است و با نمودارهای حاصل از پارامترهای این روش و همچنین یکی از پر کاربردترین نمایش های آن، روند شکل گیری و گسترش ترک موئی در نمونه ها ارزیابی شده است. نتایج نشان داده است می توان با استفاده از پارامترهای این روش مراحل خرابی در هر نوع آسفالت را از ترک های موئی تا گسیختگی به سه قسمت کلی تقسیم کرد و همچنین محل و روند شکل گیری و گسترش ترک موئی تا گسیختگی در نمونه های تازه و کهنه آسفالت را با دقت بسیار بالا با استفاده از رخدادهای انتشارآکوستیک در نمونه ها نشان داد. بر مبنای نتایج می توان با این روش در هر زمان وضعیت موجود را در هر نوع آسفالت نشان داد که این همان کارآمدی بالا و مطمئن انتشارآکوستیک در پایش سلامت سازه ای در تعمیرات و نگهداری آسفالت، که در مطالعات متفاوت پیشین اثبات شده است را نشان می دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#انتشارآکوستیک #ترکهای موئی #مکانیابی منبع رخدادها #نمونه تیرچه خمشی #نمونه مارشال #پایش سلامت سازه ای
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)