آزمایشگاه گرانی سنجی

دستگاه اندازه گیری شدت گرانش زمین ساخت شرکت Scintrex کشور کانادا با دقت اندازه گیری 0.001 میلی گال میباشد. مبنای کار این دستکاه اندازه گیری تغییرات شار مغناطیسی حاصل از نوسانات فنری سنسور کوارتز فیوز شده در داخل یک سیم پیچ است.این دستگاه جهت شناسایی حفرات زیر سطحی، گسلهای پنهان و شکستگیها، اکتشافات نفتی و یافتن گنبدهای نمکی و گرانی سنجی هوابرد ، تحقیقات زلزله ای ، مطالعه مدل الاستیسیته زمین و کشند کاربرد دارد. همچنین این دستگاه قابلیت حذف اولیه نویزها و انجام تصحیحات اولیه مانند Tide Correction،Terrain Correction ، Seismic Filter و ..... را به صورت خودکار دارد.مشخصات فنی این دستگاه به شرح زیر است: Reading Resolution 0.001 milligal Minimum Operating Range 8000 milligals, without resetting Residual Long-term Drift Less than 0.02 milligals per day Repeatability CG-5: 0.005 milligals or better Range of Automatic Tilt Correction +/- 200 arc seconds Noise Rejection Samples of more than 4 standard deviations (6 if the Seismic Filter is selected) from the average are rejected