آزمایشگاه طراحی معدن

در اين آزمايشگاه اصول و روشهاي طراحي معادن آموزش داده مي شود و دانشجويان حين يادگيري درس مربوطه و يا پروژه هاي تحقيقاتي خود از ان استفاده مي كنند