پردیس معدن آموزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

این پردیس در فاصله 24 کیلومتری شاهرود واقع شده است. این پردیس مجموعه ای بی نظیر از امکانات آموزشی، رفاهی و تفرجگاهی را شامل می شود. شامل یک مجموعه معدن زغالسنگ با دو دهانه تونل، دو گالری معدن و یک کارگاه استخراج است. این معدن آموزشی در نوع خود در ایران و بلکه در سطح دنیا کم نظیر است. ضخامت لایه زغالسنگ این معدن حدود 1 متر و شیب آن حدود 30 درجه می باشد و چون این شرایط تقریباٌ در میان معادن زغالسنگ ایران متداول می باشد، نتیجه تحقیقات در این معدن می تواند در داخل کشور کاربرد داشته باشد. این معدن که به صورت سیستماتیک و بر اساس ضوابط ایمنی و مهندسی طراحی شده است، در 24 کیلومتری غرب شاهرود و در مسیر جاده تهران، در دامنه رشته کوه البرز واقع شده است. تمام مسیر دسترسی به این پردیس آسفالت و بسیار باکیفیت است. شایان ذکر است که معدن و تاسیسات و محدوده وسیعی از منطقه به طور کامل در تملک دانشگاه می باشد و هم اینک از دانشگاه های دیگر که دارای رشته مهندسی معدن و زمین شناسی می باشند، به این منطقه مراجعه و فعالیت هایی نظیر برداشت، بازدید و نقشه برداری زیرزمینی را انجام می دهند. با بازسازی این مجموعه معدنی، در حال حاضر امکان ارائه قریب 40 واحد آموزشی مهیاست. این معدن دارای امکاناتی از قبیل: کمپرسورخانه، چراغخانه، تجهیزات تهویه و شبکه هوای فشرده، روشنایی، سیستم آبرسانی، رختکن، کلاس درس، نمایشگاه سنگ و کانی و ماکتهای معدنی است. در کنار همین مجموعه، مجتمع اقامتی و رفاهی دلپذیری با امکان اقامت بیش از 200 نفر وجود دارد که تمامی شرایط اسکانی مطمئن و ناب در دل طبیعتی بکر را داراست.