آزمایشگاه های تجزیه موادمعدنی

این ازمایشگاه مجهز به دستگاههای XRF ، XRD ، AAS و دستگاه تجزیه آب (Consort, multi-channel analysers) می باشد. براي اطلاعات بيشتر به بروشور موجود در تابلو اعلانات مراجعه نماييد