استخراج معدن

رامین رفیعی
استخراج
رتبه علمی: استادیار

فرهنگ سرشکی
استخراج معدن
رتبه علمی: استاد

محمد عطائی
استخراج معدن
رتبه علمی: استاد

مهدی نوروزی
استخراج معدن
رتبه علمی: استادیار

اکتشاف معدن

سوسن ابراهیمی
زمين شناسی اقتصادی
رتبه علمی: استاديار

منصور ضیائی
ژئو شيمي اكتشافي و GIS
رتبه علمی: دانشیار

علیرضا عرب امیری
مهندسی اکتشاف معدن
رتبه علمی: دانشيار

احمد واعظیان
مهندسی اکتشاف معدن(ژئوشیمی آلی و معدنی)
رتبه علمی: استادیار

نفت و ژئوفیزیک

حمید آقاجانی
ژئوفیزیک اکتشافی
رتبه علمی: دانشیار

بهزاد تخم چی
اکتشاف معدن، نفت
رتبه علمی: دانشیار

محمد رداد
لرزه شناسي
رتبه علمی: استاديار

امین روشندل کاهو
لرزه‌شناسی
رتبه علمی: دانشیار
[ مدیر گروه]

مهرداد سلیمانی منفرد
اکتشاف معدن (ژئوفيزيک، لرزه نگاری)
رتبه علمی: دانشیار

یوسف شیری
مهندسی نفت - اکتشاف و مخازن
رتبه علمی: استادیار

ابوالقاسم کامکار روحانی
اکتشاف و ژئوفیزیک
رتبه علمی: استاد

معصومه کردی
زمین شناسی نفت
رتبه علمی: استادیار

علی نجاتی کلاته
ژئوفیزیک اکتشافی، الکترومغناطیس، گرانی و مغناطیس سنجی
رتبه علمی: دانشیار

سجاد نگهبان
حفاری
رتبه علمی: استادیار

کانه آرایی و فرآوری مواد معدنی

محمد جهانی چگنی
فرآوری مواد معدنی
رتبه علمی: استادیار

اصغر عزیزی
فرآوری مواد معدنی
رتبه علمی: دانشیار
[ مدیر گروه]

محمد کارآموزیان
فرآوری مواد معدنی
رتبه علمی: دانشیار

مکانیک سنگ

مرتضی جوادی اصطهباناتی
مکانیک سنگ
رتبه علمی: استادیار

احمد رمضان زاده
مكانيك سنگ
رتبه علمی: استاد

شکراله زارع
مكانيك سنگ/تونل سازی
رتبه علمی: دانشيار

مجید نیکخواه
مکانیک سنگ
رتبه علمی: دانشیار

تونل و فضاهای زیرزمینی

سیدمحمد اسماعیل جلالی
مهندسی استخراج معدن
رتبه علمی: استاد

مرتضی جوادی اصطهباناتی
مکانیک سنگ
رتبه علمی: استادیار

احمد رمضان زاده
مكانيك سنگ
رتبه علمی: استاد

شکراله زارع
مكانيك سنگ/تونل سازی
رتبه علمی: دانشيار

مجید نیکخواه
مکانیک سنگ
رتبه علمی: دانشیار

اساتید پیشکسوت

مجید انصاری جعفری
رسوب شناسی
رتبه علمی: استادیار

ایرج پیروز (استاد مدعو)
ژئوفیزیک
رتبه علمی: استادیار

سید رحمان ترابی
استخراج - مکانیک سنگ
رتبه علمی: استاد

رضا خالوکاکائی
کاربرد کامپیوتر در معادن
رتبه علمی: استاد

سید رضا قوامی ریابی
Mining Enginnering(Geochemical Exploration)1
رتبه علمی: دانشیار

معدن و محیط زیست

کیومرث سیف پناهی شعبانی
مهندسی معدن - محیط زیست
رتبه علمی: دانشیار

آرزو عابدی
کانی شناسی
رتبه علمی: استادیار

ژئومکانیک نفت

احمد رمضان زاده
مكانيك سنگ
رتبه علمی: استاد

مجید نیکخواه
مکانیک سنگ
رتبه علمی: دانشیار

اقتصاد و مدیریت معدنی

رامین رفیعی
استخراج
رتبه علمی: استادیار

محمد عطائی
استخراج معدن
رتبه علمی: استاد