اساتید پیشکسوت

اردشیر کرمی محمدی
گرایش سیستم های دینامیکی و ارتعاشات - طراحی کاربردی
رتبه علمی: دانشیار

احمد مددی
حرارت وسیالات
رتبه علمی: مربی

سیدمجید هاشمیان
تبدیل انرژی
رتبه علمی: استادیار