آزمایشگاه نیروگاه

اين آزمايشگاه با فضای 60 متر مربع شامل يكدستگاه مدل نيروگاه بخار Mini Steam Power Plant مدل P7690 شركت CUSSONS انگلستان ( سال ساخت 2001 ) مي باشد . اجزاي مختلف اين دستگاه شامل: بويلر، توربين بخار، دينامومتر جهت اندازه‌گيري توان خروجي توربين،كندانسور ، برج خنك كننده ، تله بخار و ... بوده و داراي سيستم كنترل مركزي بر روي صفحه (Control Panel) مي‌باشد كه با استفاده از آن مي‌توان دما و فشار سيال فعال را در نقاط مختلف سيكل اندازه گيري نمود .