گروه هوا فضا

گروه هوا فضا در مقطع کارشناسی ارشد و در دو شاخه تخصصی "سازه های هوایی" و "آیرودینامیک" فعالیت دارد. شایان ذکر است در حال حاضر، اساتید شاخه تخصصی "سازه های هوایی" در گروه "طراحی کاربردی" و اساتید شاخه تخصصی "آیرودینامیک" در گروه "تبدیل انرژی" مستقر هستند.

عنوان توضیحات مقطع
هوا فضا - آئرودینامیک کارشناسی ارشد
هوا فضا - سازه های هوایی کارشناسی ارشد