کارگاه جوشکاری و ورقکاری

اين كارگاه با فضاي 65 متر مربع شامل تجهيزات زير مي باشد: 1 دستگاه جوش 600 آمپر - 4 دستگاه جوش 400 آمپر - 4 دستگاه جوش 300 آمپر - 1 دستگاه جوش 180 آمپر - 2 دستگاه نقطه جوش - 1 دستگاه گيوتين - 1 دستگاه خمکاري - 1 دستگاه پرس ضربه - 2 دستگاه دستگاه دريل پايه‌دار - 1 دستگاه سنگ فرز - 1 دستگاه اره عمود بر - 1 دستگاه دريل دستی - 1 دستگاه مشعل هوا برش - 1 دستگاه مشعل کاربيد