آزمایشگاه ترمودینامیک

اين آزمايشگاه با فضای 150 متر مربع شامل تجهيزات زير مي‌باشد : 1ـ سيكل تبريد تراكمي ( سيكل تبريد يخچال ) 2ـ ديگ مارست 3ـ سيكل استرلينگ 4ـ بمب كالريمتر 5ـ دستگاه تست موتور بنزيني ( سيكل اتو ) 6- دستگاه تست موتور دیزل (سیکل دیزل) 7ـ تست كمپرسور 8ـ تست نازلها