آزمایشگاه تونل باد

این آزمایشگاه شامل یک دستگاه تونل باد و جریان سنج سیم داغ (Hot Wire) با دقت بالا و ساخت یکی از شرکت های داخلی می باشد. با قرار دادن نمونه های مختلف می توان پارامتر های مختلف جریان از جمله سرعت لحظه ای ، فشار و ... را در هر نقطه از نمونه اندازه گیری نمود و با استفاده از نرم افزار کامپیوتری مناسب می توان سرعت متوسط ، اغتشاش های جریان سیال ، نقش های لینولدز ، زاویه جریان ، جهت حرکت سیال و ... را اندازه گیری نمود. این آزمایشگاه علاوه بر کاربرد های آموزشی برای دانشجویان کارشناسی می تواند جهت انجام پروژه های کارشناسی ارشد و دکتری نیز مورد استفاده قرار گیرد.