اردشیر کرمی محمدی

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

دکتری مکانیک طراحی کاربردی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
زمینه ها و علایق پژوهشی: ارتعاشات (خطی و غیرخطی) - دینامیک غیرخطی و آشوب - کنترل (خطی و غیرخطی) - ارتعاشات و کنترل سیستم های میکرو و نانو - دینامیک، ارتعاشات و کنترل خودرو - Energy Harvesting -سیستمهای دینامیکی
عضویت در مجامع علمی: Vibration Institute (USA), IEEE , The International Institute of Acoustics and Vibration
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
کارشناسی ارشد (طراحی کاربردی) از دانشگاه صنعتی امیرکبیر .................................................. کارشناسی (طراحی جامدات) از دانشگاه صنعتی شریف ..................................................................... از سال 82 عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود .................................................. از سال 79 تا 82 عضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشگاه رازی کرمانشاه..................................................... از سال 67 تا 79 عضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی تهران............................................ . کار در شرکت ها ی صنعتی مختلف از 62 تا 79. ............................................................................................................................................... Email: akaramim@yahoo.com

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

تمرینات کنترل - 6 (1399/5/4)

فصل 5 - م 25 ////// و فصل 6 - م 1- 4- 7- 9- 12- 18- 24- 26

تمرینات ارتعاشات - 8 (1399/5/4)

فصل 5 - م : 24 - 28 - 54 - 55 - 56 - 57

تمرینات ارتعاشات - 7 (1399/3/25)

فصل 5 - م : 4 - 5 - 9 - 10 - 20 - 21

تمرینات کنترل - 5 (1399/3/12)

فصل 6 - م 2- 3- 4- 6 - 8

تمرینات کنترل - 4 (1399/2/31)

فصل 6 - مسائل 1- 7 - 16 - 28

تمرینات ارتعاشات - 6 (1399/2/27)

فصل 3 - م : 7 - 13 - 15 - 20 - 22 - 34

امتحانات میان ترم (1399/2/23)

امتحانات میان ترم دروس ارتعاشات و کنترل در روزهای پایانی هفته آینده برگزار می شود. از چهارشنبه به بعد منتظر باشید. زمان دقیق امتحان فقط در روزهای آخر اعلام می شود. نحوه اجرا بزودی اعلام می شود.

تمرینات ارتعاشات ممتد - 1 (1399/2/12)

فصل 1 - م : 2 - 4

تمرینات ارتعاشات - 5 (1399/2/12)

فصل 2 - م : 40 - 42 - 43 - 47 - 49 - /////// فصل 3 - م : 1 تا 3

تمرینات کنترل - 3 (1399/2/12)

فصل 5 - م : 12 - (20 تا 22)

تدریس مجازی (1399/1/26)

برای دسترسی به فایل های تصویری تدریس مجازی به قسمت محتوای الکترونیک رجوع کنید. //// فایل های قبلی هم منتقل شد.

تمرینات ارتعاشات - 4 (1399/1/25)

فصل دوم - معادله حرکت برای مسائل 30 و 32 را از روش کار مجازی بدست آورید

تمرینات کنترل - 2 (1399/1/25)

فصل 5 - مسائل ( 1 تا 5) و 7 و 8

تمرینات ارتعاشات - 3 (1399/1/15)

فصل 2 :::: مسائل 13 و21 از هردو روش نیوتنی و انرژی - و مسائل 24 و ( 29 تا 32 )

تمرینات ارتعاشات -2 (1398/12/22)

مسائل 10 و 16 از فصل 2 را از هر دو روش نیوتنی و انرژی حل کنید.

ارتعاشات، کنترل (1398/12/11)

دانشجویانی که هنوز به موارد اطلاعیه قبل اقدام نکرده اند سریعتر پاسخ دهند. کسانی که قضد حذف درس را دارند نیز از همان طریق اطلاع دهند.

کلاس های دروس ارتعاشات، کنترل، و ارتعاشات ممتد (1398/12/5)

با توجه به شرایط پیش آمده، لازم است کلیه دانشجویان دروس فوق، هر چه سریع تر، یک ایمیل به آدرس من akaramim@yahoo.com ارسال کنند و در آن اطلاعات زیر را درج نمایند: نام کامل + وضعیت اخذ درس (حتی اگر حذف کرده اند) + محل سکونت و حضور فعلی (شاهرود یا ...) —- تا متعاقبا برای امکان سنجی و ادامه کار کلاس تمهیداتی پیدا شود —- اطلاعیه های این صفحه را نیز مرتب دنبال کنید. —- به همه هم کلاس ها و دوستان خود در این دروس اطلاع دهید —- موفق باشید

ارتعاشات ممتد (1398/12/2)

کلاس ارتعاشات ممتد یکشنبه 4 اسفند ساعت 16

تمرینات ارتعاشات -1 (1398/12/2)

فصل 2 - م: 1 تا 6--- و 8- 11-

تمرینات کنترل -1 (1398/12/1)

فصل 2 - م 1- 2- 3- 5- 7- و فصل 3 -م 4- 7-

ارتعاشات (1397/11/18)

Thompson

strogatz (1397/11/18)

دینامیک غیرخطی

nayfe (1397/11/18)

دینامیک غیرخطی

meirovitch (1395/12/1)

کتاب مباحث و ارتعاشات ممتد

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 35
مصطفی حزبه پور (1398)، "آنالیز ارتعاشی میکرولوله ازجنس ماده هایپرالاستیک حاوی جریان سیال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید راهنما]،
صادق حبیب زاده خامنه (1397)، "آنالیز ارتعاشی و حساسیت میکروسکوپ نیرو اتمی با تیر از جنس ماده هایپرالاستیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید راهنما]،
احسان بهجتی فر (1397)، "ارتعاشات خارج از صفحه تیر خمیده افقی بر بستر ویسکوالاستیک تحت بار در حال حرکت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید راهنما]،
سوسن یوسفی (1395)، "تحلیل و کنترل پرش در حرکت پانتوگراف سه درجه آزادی غیرخطی روی تیر غیرخطی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب احمدی[استاد/ اساتید راهنما]، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید مشاور]
فرشاد یادگاری (1395)، "ارتعاشات نانو رزناتورهای گرافنی دارای حرکت محوری به وسیله تئوری الاستیسیته غیرموضعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید راهنما]،
پیمان جوهر (1395)، "ارتعاشات آزاد درون صفحه ای ورق مستطیلی ترک دار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید راهنما]،
فاطمه جوینی (1395)، "تحلیل ارتعاشات غیرخطی تیر متغیّر تابعی ویسکوالاستیک تحت بار متحرّک "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید راهنما]،
محمد عباسي (1394)، "بررسی ارتعاشات تیر میکروسکوپ نیرو اتمی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید راهنما]،
مجید سعیدیها (1394)، "بررسی ارتعاشاتی لوله تقویت شده به صورت تدریجی و حاوی جریان سیال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید راهنما]،
رضا سلطانی (1394)، "ارتعاشات غیر خطی سیستم متشکل از دو نانو صفحه دایره ای متصل به هم توسط محیط الاستیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید راهنما]،
وحید دیرانلو (1394)، "تحلیل غیرخطی ارتعاشات کابل الاستیک با روکش ویسکوالاستیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید راهنما]،
حسین لکزیان (1394)، "کاهش ارتعاش تیرهای در معرض بار های درحال حرکت، به کمک جاذب سه المانه ی خطی و غیر خطی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی، امیر جلالی[استاد/ اساتید راهنما]،
محمّد هروی (1393)، "آنالیز تماس دینامیکی برای یک تیر غیر خطی اویلر- برنولی تحت کشش، با یک سیستم جرم و فنر متحرک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید راهنما]،
سعید گودرزی (1393)، "بررسی ارتعاشات غیرخطی پوسته های مخروطی ناقص، کامپوزیت با تقویت مشبّک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید راهنما]، امیر جلالی[استاد/ اساتید مشاور]
امیر منافی (1392)، "طراحی، تحلیل و بهینه سازی یک ژیروسکوپ ارتعاشی میکروالکترومکانیکی(MEMS)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید راهنما]،
رضا رضوانیان نقندر (1392)، "کنترل غیر خطی خودروی تک چرخ با چهاردرجه ی آزادی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
محسن احمدی (1392)، "تحلیل ارتعاشات تیر میکروسکوپ نیرو اتمی در حالت کوپل شدگی با استفاده از نظریه غیر موضعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید راهنما]،
امیررضا افتخارفر (1392)، "اثر عیب حفره بر خواص ارتعاشی نانولوله های کربنی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید راهنما]،
حمیدرضا ملازاده (1391)، "کنترل ارتعاشات تیر با استفاده از پیزو الکتریک و فیدبک تاخیری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید راهنما]،
سمیه رحمتی (1390)، "کنترل ارتعاشات تیرتیموشنکو یکسر گیر دار با استفاده از فیدبک تاخیری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید راهنما]،
مهدي داوري (1390)، "تاثیر میرایی ترموالاستیک بر ارتعاشات جانبی ورق میکرو دایروی دوّار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید راهنما]،
مجتبی امجدی پور (1389)، "بررسی تاثیر عیب حفره بر ارتعاشات طبیعی نانو لوله کربنی تک لایه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید راهنما]،
محمد شیبانی (1389)، "مدلسازی و کنترل دمپر مگنتوریولوژیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید راهنما]،
میثم عبدی (1388)، "کنترل فعال ارتعاشات سازه های پیزوالکتریک هوشمند"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید راهنما]،
محمود سلمانی آرانی (1386)، "بررسی پاسخ دینامیکی تیر یک سرگیردار لزج با شرط انتهایی دمپر تحت بار رونده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید راهنما]،
نسیم آل علی (1386)، "کنترل فعال ارتعاشات عرضی وسایل نقلیه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید راهنما]،

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهکنترل پیشرفته
یک‌شنبهارتعاشات زکنترل ف
دوشنبهجلساتکنترل
سه‌شنبهکنترل پیشرفتهارتعاشات
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ