پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
یاشار فرجیان محترم [پدیدآور اصلی]، محمود شریعتی [استاد راهنما]، اردشیر کرمی محمدی[استاد راهنما]
چکیده: ورق های فولادی در بسیاری از سازه ها مانند سازه های عرشه و بدنۀ کشتی ها، پل ها و سازه-های صنایع هوافضا وجود دارند. در بسیاری از موارد، این صفحات در معرض بار فشاری تک محوره قرار دارند که زمینه را برای ناپایداری و کمانش ورق فراهم می آورد. گاهی، وجود گشودگی در ورق-ها جهت بازرسی، نگهداری و سرویس، اجتناب ناپذیر است. در این موارد، وجود این گشودگی ها توزیع تنش در ورق را تغییر داده و ممکن است پایداری آنها را به طور چشمگیری کاهش دهند. لذا ضروری است که رفتار کمانش این گونه ورق ها مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار گیرد. در این تحقیق رفتار کمانشی ورق های مستطیلی دارای گشودگی دایروی و شیاری شکل به صورت تجربی و عددی مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحلیل عددی بکار گرفته شده، روش المان محدود می-باشد که بدین منظور از نرم افزار ABAQUS استفاده شده است. از نسبت طول به عرض های مختلف و گشودگی های با مساحت، هندسه و موقعیت متفاوت در ورق مستطیلی استفاده شده و تاثیر این پارامتر ها در بار کمانش بررسی شده است. مشاهده شده است که نتایج تجربی به خوبی نتایج تحلیل المان محدود را تائید می کنند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کمانش #ورق مستطیلی #گشودگی #بار فشاری #روش المان محدود #روش تجربی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)