پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
مسعود مهدی زاده رخی [پدیدآور اصلی]، محمود شریعتی [استاد راهنما]
چکیده: درک چگونگی تاثیر گشودگی روی ظرفیت تحمل بار و رفتار کمانش و پس کمانش پوسته های استوانه ای یک مساله اساسی در طراحی اجزای سازه های بکار رفته در اتومبیلها، هواپیماها، سازه های دریایی و ... می باشد. در این پروژه شبیه سازی و تحلیل پوسته های استوانه ای فولادی با طول ها و قطر های متفاوت ، دارای گشودگی های بیضوی و شبه بیضوی، تحت بار فشاری محوری، و گشتاور خمشی، با استفاده از روش عددی اجزا محدود انجام شده و تاثیر تغییر موقعیت ، ابعاد و زاویه گشودگی و نیز نسبت طول به قطر در رفتار کمانش و پس کمانش پوسسته های استوانه ای بررس شده است .در نهایت با استفاده از یک تقویت کننده ، مقاومت پوسته ها در برابر کمانش افزایش یافت. برای چندین نمونه، آزمایش کمانش توسط یک دستگاه سرو هیدرولیک INSTRON 8802‎ انجام شده و نتایج بدست آمده از تستهای تجربی با نتایج عددی مقایسه شده اند. مطابقت بسیلر خوبی بین نتایج بدست امده از شبیه سازی عددی و نتایج تجربی مشاهده می شود. در نهایت با استفاده از نتایج تجربی و عددی روابطی برای یافتن بار کمانش پوسته های استوانه ای با گشودگی های بیضوی و شبه بیضوی ارائه شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کمانش #پوسته های استوانه ای #گشودگی بیضوی #گشودگی شبه بیضوی #بار محوری #گشتاور خمشی #روش اجزای محدود #روش تجربی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)