پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
غلامرضا نوروزی [پدیدآور اصلی]، محمود شریعتی [استاد راهنما]
چکیده: در این تحقیق به بررسی تجربی و عددی رفتار رچتینگ و نرم شوندگی پوسته های استوانه ای فولادی SS316L تحت بارگذاری خمشی و مرکب خمشی و پیچشی به صورت سیکلی پرداخته شده است. بارگذاری های خمشی به صورت نیرو-کنترل و جابجایی-کنترل می باشد؛ ولی در بارگذاری های مرکب خمشی و پیچشی، اعمال نیرو فقط به صورت جابجایی-کنترل است. تست های تجربی توسط دستگاه سروهیدرولیک اینسترون 8802 انجام گردیده است. تحت بارگذاری نیرو-کنترل با نیروی میانگین غیر صفر کرنش پلاستیک در سیکل های متوالی انباشته می گردد که پدیده ی رچتینگ نام دارد. در بارگذاری جابجایی-کنترل، رفتار نرم شوندگی در پوسته ها مشاهده شد و با افزایش دامنه جابجایی، سرعت نرم شوندگی افزایش یافت. تحلیل عددی توسط نرم افزار آباکوس انجام گردید و با مقایسه ی مدل سخت شوندگی ایزوتروپیک و مدل سخت شوندگی غیر خطی ایزوتروپیک/ سینماتیک مشاهده گردید که مدل سخت شوندگی غیر خطی ایزوتروپیک/ سینماتیک، رفتار نرم شوندگی و رچتینگ پوسته های استوانه ای تحت بارگذاری خمشی تناوبی را بهتر شبیه سازی می کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پوسته استوانه ای #بارگذاری خمشی تناوبی #بارگذاری مرکب تناوبی #رچتینگ و نرم شوندگی #مدل سخت شوندگی #تحلیل عددی و تجربی.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)