پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
رامین واقعی [پدیدآور اصلی]، رضا نادری[استاد راهنما]، بهروزحسنی [استاد مشاور]
چکیده: هدف این پایان نامه توضیح دقیق کاربرد روش اجزاء محدود در حل مسائل تحلیل مهندسی با ماهیتی غیر خطی و تولید یک نرم افزار تحلیل خطی و غیر خطی اجزاء محدود می باشد، در این پایان نامه سعی شده تا جای ممکن کاربرد عملی مورد توجه قرار گیرد و در نتیجه کاربرد کامپیوتری روش اجزاء محدود غیر خطی، محور کار قرار گرفته است. موارد گوناگون از شرایط غیر خطی در مسائل مهندسی به دلایل مختلف پدید می آیند. مثلا عکس العمل غیر خطی یک ماده می تواند از رفتار یا عکس العمل الاستوپلاستیک ماده یا از تاثیرات چند گونه رفتار پلاستیک ماده ناشی شده باشد. هر کدام از این موارد غیر خطی بودن رفتار، ممکن است در انواع مختلف سازه ها اعم از جامدات دو بعدی و یا سه بعدی قاب ها، صفحات یا پوسته ها اتفاق بیافتد. به همین دلیل در این پایان نامه ابتدا مفصلا معادلات حاکم در محیطهای الاستیک و پلاستیک و معیارهای مختلف تسلیم مورد بررسی قرار گرفته، سپس روشهای حل غیر خطی معادلات حاکم بررسی شده و در انتها یک نرم افزار برای حل مسائل غیر خطی الاستوپلاستیک کد نویسی شده است، که به کمک حل چند نمونه مثال ساده و مقایسه آن با نرم افزارهای تجاری صحت آن مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پلاستیسیته #سخت شوندگی #روش های عددی #تحلیل اجزای محدود .

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)