پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
ستاره السادات بیطرف [پدیدآور اصلی]، فرشید جندقی علائی[استاد راهنما]، بهروز حسنی [استاد مشاور]
چکیده: کامپوزیت سیمانی مهندسی شده (ECC) نوع پیشرفته‏ای از کامپوزیت‏های سیمانی مسلح به الیاف با ظرفیت کرنش کششی بالا ناشی از رفتار سخت‏شوندگی کرنشی و ترک‏خوردگی مویی متعدد است. مهندسی مواد در ECCاز ارتباط میان میکروسازه‏ها، پروسه ساخت، مشخصات مصالح و کارایی تشکیل شده است. در واقع میکرومکانیک برقرارکننده پل‏ارتباطی میان ویژگی‎‏های مکانیکی کامپوزیت و مشخصات مصالح می‏باشد. پارامترهای میکرومکانیکی براساس اندرکنش میان الیاف، ماتریس و لایه میانی دو معیار لازم برای دستیابی به رفتار ویژه ECC را مقدور می‏سازد. این دو معیار بر پایه مقاومت ماتریس و حالت ترک پایا استوارند. در واقع دستیابی به این حالت تضمین‏کننده کامپوزیت سیمانی مهندسی شده با کارایی بالا و رفتار سخت شوندگی کرنشی است. تحقیقات متعددی توسط پژوهشگران در نقاط مختلف جهان جهت شناسائی و بهبود رفتارECC انجام شده است اما متاسفانه علی‏رغم رفتار منحصربفرد این بتن؛ تاکنون گزارشی مبنی بر ساخت آن در کشور منتشر نشده است. بر این اساس هدف اصلی پایان‏نامه ساخت این کامپوزیت برای اولین بار در ایران با استفاده از مصالح در دسترس و موجود در نظر گرفته شده است. بنابراین در ابتدا برای درک بهتر و دستیابی به الگوی طراحی مفاهیم رفتارسخت‏شوندگی کرنشی، ترک‏خوردگی مویی متعدد و حالت ترک پایا بر مبنای میکرومکانیک و مکانیک شکست پرداخته شده است. سپس فعالیت‏های آزمایشگاهی در راستای دستیابی به پروسه ساخت ECC انجام گرفته شده است. و در نهایت بر اساس مدل پیشنهادی رفتار کششی ECC ساخته شده مدل‏سازی شده و پارامترهای میکرومکانیکی آن محاسبه می‏شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کامپوزیت سیمانی مهندسی شده #سخت شوندگی کرنشی #میکرومکانیک #ترک‏خوردگی مویی متعدد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)