پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
علی دادرسی [پدیدآور اصلی]، محمود شریعتی [استاد راهنما]، حمید رضا ایپک چی[استاد راهنما]
چکیده: هدف از این پروژه بررسی رفتار کمانش صفحات مستطیلی با گشودگی های دایره ای و مربعی، تحت بارگذاری با پهنای بار مختلف است. مساله به گونه ای بررسی شده که ورق ها از یک انتها دارای دو نوع تکیه گاه ساده و گیردار بوده و کلیه بارگذاری ها از انتهای دیگر ورق توسط تکیه گاههای ساده با عرض های متفاوت اعمال می شود. عوامل و پارامترهای موثر در مساله به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته اند و داده های بکار گرفته شده جهت تحلیل، عمدتا از طریق آزمایش های تجربی بدست آمده اند، لذا کاملا قابل اعتماد می باشند. نتایج به دو روش عددی و تجربی استخراج و با یکدیگر مقایسه شده است. در روش عددی از نرم افزار ABAQUS و در روش تجربی از یک دستگاه سرو هیدرلیک INSTRON 8802 استفاده شده است. نتایج عددی و تجربی بسیار خوبی را به یکدیگر نشان می دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کمانش #صفحات مستطیلی سوراخدار #گشودگی #روش اجزای محدود #خم اولیه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)