پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
وحید دیرانلو [پدیدآور اصلی]، اردشیر کرمی محمدی[استاد راهنما]
چکیده: اخیرا، استفاده از مواد ویسکوالاستیک در بخش های مختلف مهندسی، به دلیل خصوصیات فیزیکی و مکانیکی آن ها، افزایش پیدا کرده است. رفتار این مواد در استهلاک انرژی و میرایی نیروهای زیاد و حدّی، باعث ایجاد علاقه در مهندسین، جهت مطالعه و بررسی کاربرد این مواد، گردیده است. در این پایان نامه، ارتعاشات غیرخطی کابل الاستیک با روکش ویسکوالاستیک، مورد بررسی قرار گرفته است. خصوصیات مکانیکی مواد ویسکوالاستیک، توسط مدل کلوین-ویت، توصیف شده است. معادلات حاکم، با روش مقیاس های چندگانه حل شده اند و نتایج عددی، به صورت تاریخچه ی جابجایی در طول کابل، نشان داده شده است و مقایسته ای جامع بین حالت های مذکور، صورت گرفته است که استفاده از روکش ویسکوالاستیک در میرایی و کاهش جابجایی و ارتعاش کابل، بسیار موثر و کارآمد می باشد و می تواند موجب کاهش ارتعاشات آن، گردد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ارتعاشات جانبی #ویسکوالاستیک #ارتعاشات غیرخطی #مقیاس های چندگانه #کلوین-ویت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)