پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
محسن احمدی [پدیدآور اصلی]، اردشیر کرمی محمدی[استاد راهنما]
چکیده: میکروسکوپ نیرو اتمیAtomic Force Microscopy) )، که به آنها تیر AFM نیز گفته می شود، یکی از پرکاربردترین دستگاهها در تهیه و تحلیل نقشه و تصویر از سطوح بسیار ریز در حد نانو می-باشد. در این پایان نامه رفتارهای ارتعاشاتی تیر میکروسکوپ نیرو اتمی از طریق روش غیر موضعی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و نتایج حاصل از این روش با روش کلاسیک مقایسه شده است. به دلیل مشکلات ناشی از طراحی و ساخت این دستگاه اتصال نوک تیر دقیقا در وسط تیر کاری دشوار و تقریبا غیر ممکن می باشد. تیر مورد بررسی همگن می باشد. حالت مورد بررسی ارتعاش خمشی عمود بر محور تیر می باشد. زمانی که نوک دقیقا در مرکز تیر قرار نگیرد تیر علاوه بر ارتعاش خمشی، ارتعاش پیچشی نیز خواهد داشت که اصطلاحا به این حالت کوپل شدگی می-گویند. در ابتدا در حالت کلاسیک با استفاده از اصل همیلتون معادله مشخصه و شرایط مرزی تیر AFM در حالاتی که نوک دقیقا در مرکز قرار می گیرد(حالت بدون کوپل شدگی) و همچنین حالتی که نوک در مرکز قرار نمی گیرد(حالت کوپل شدگی) به دست آمده است. در ادامه نیز با استفاده از روش غیرموضعی و به کارگیری اصل همیلتون معادله مشخصه و شرایط مرزی تیر AFM در حالت بدون کوپل شدگی و همچنین حالت کوپل شدگی به دست آمده است. پارامترهای فرکانس و حساسیت به دست آمده از این دو روش در نمودارهای جداگانه رسم شده است و نتایج حاصل با هم مقایسه شده اند. همچنین در این پایان نامه تاثیر مقدار فاصله نوک تیر از مرکز سطح مقطع تیر مورد بررسی قرار گرفته ونتایج نیز در نمودارهای جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#میکروسکوپ نیرو اتمی #فرکانس تشدید #حساسیت #سختی تماسی عمودی #نظریه غیرموضعی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)