پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
امیر فرشتیان [پدیدآور اصلی]، جواد قالیبافان[استاد راهنما]، سروش راستی بروجنی [استاد مشاور]
چکیده: امروزه با گسترش دستگاهها و قطعاتی که با باتری کار میکنند و با توجه به محدود بودن عمر باتری ها استفاده از سیستم های انتقال توان بیسیم با هدف حذف باتری ها، و همینطور حذف اتصالات فیزیکی مانند سیم ها بمنظور راحتی بیشتر، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از کاربردهای این گونه سیستم ها میتوان به شارژ تلفن های همراه، لب تاب، شارژ باتری خودرو های برقی و استفاده در زمینه کاشتینه های پزشکی اشاره کرد. در این پایان نامه با استفاده از ایده انتقال توان توسط سیستم های چند بانده، و با توجه به مزایای متعددی که میتوان برای آنها تعریف کرد، یک سیستم انتقال توان بیسیم دو بانده بمنظور بهبود بازدهی توان برای کار در فرکانس های 6.78 مگاهرتز و 13.56 مگاهرتز طراحی و ساخته شده است. در همین راستا، از تشدید کننده های دو بانده صفحه ای به عنوان فرستنده و گیرنده توان، و از سیم پیچ های منبع و بار بعنوان شبکه های تطبیق ترانسفورمری استفاده شده است و یک رابطه تحلیلی برای راندمان انتقال توان سیستم ارائه شده است. بصورت تحلیلی نشان داده خواهد شد، برای هر کدام از باند های فرکانسی، به ازای مقادیر متفاوتی از اندوکتانس سیم پیچ های خارجی، ضرایب تزویج بحرانی مشخصی بین سیم پیچ های خارجی و تشدید کننده های داخلی وجود دارد که به ازای آن تطبیق رخ داده و و با انتخاب ضریب تزویج مناسب نزدیک به ضرایب بحرانی هر دو باند میتوان ماکزیمم توان را بوسیله هر دوباند فرکانسی منتقل کرد. در پایان، نتایج اندازه گیری مقادیر راندمان های 71% و 56% درصد را بترتیب در فرکانس های 6.78 مگاهرتز و 13.56 مگاهرتز نشان میدهد که بخوبی با نتایج حاصل از شبیه سازی مطابقت دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#انتقال توان بیسیم #تطبیق امپدانس #ضریب کیفیت تشدید کننده #ضریب تزویج بین تشدید کننده ها #تشدید کننده دو بانده

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)