پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
نسیم آل علی [پدیدآور اصلی]، اردشیر کرمی محمدی[استاد راهنما]
چکیده: ارتعاشات عرضی و هانتینگ پدیده شناخته شده ای در دینامیک وسایل نقلیه ریلی می باشد. در این پایان نامه مدلی از یک بوزی معمولی با پنج درجه آزادی شامل دو چرخ و محور هر یک با دو درجه آزادی و یک قاب با یک درجه در نظر گرفته شده است. همچنین فرض شده است که بوژی با سرعت ثابت روی یک خط مستقیم حرکت می کند، و پروفیل چرخ نیز به صورت مخروطی در نظر گرفته شده است و از تئوری خطی کالکر برای محاسبه نیروهای تماسی استفاده شده است. از طرفی تمام ترمهای غیر خطی ناشی از تماس چرخ و ریل خطی سازی شده است. پس از بدست آوردن معادلات دینامیکی این مدل معادلات در فضای حالت ارائه شده و سرعت بحرانی آن مورد بررسی قرار گرفته شده است. پس از آن طرحی برای کنترل این ارتعاشات و بالا بودن سرعت بحرانی داده شده که شامل قرار دادن دو محرک به جای تعلیق طولی بوده است. این مدل نیز در فضای حالت بررسی شده و از روش کنترلی فیدبک حالت سرعت بحرانی مدل افزایش داده شده است. برای بدست آوردن ماتریس بهره از روشهای جایابی قطب و کلاسیک و تابع علامت و کنترل تطبیقی استفاده شده است که با هم مقایسه شده اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کنترل فعال #وسیله نقلیه ریلی #هانتینگ #سرعت بحرانی #ارتعاشات عرضی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)