پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
رضا قربان زاده [پدیدآور اصلی]، حسین قاسم زاده طهرانی[استاد راهنما]، مهدی گلی[استاد مشاور]
چکیده: امروزه با افزایش روز افزون وسایل نقلیه موتوری آمار تصادفات افزایش چشم گیری داشته است. آمار بالای تلفات و هزینه های سنگینی که تصادفات فوتی، جرحی و خسارتی بر جامعه تحمیل می کند سبب شده است که بهبود ایمنی راه ها یکی از مسائل مهم در زمینه حمل و نقل و ترافیک به شمار آید. شناسایی عوامل مؤثر در تصادفات و همچنین یافتن راهکارهای مناسب برای مقابله با این عوامل از جمله مهم ترین اقدامات در زمینه بهبود ایمنی راه ها است. میزان تصادف های جاده ای در قوس ها 3 برابر تعداد تصادفات در مسیرهای مستقیم است، این موضوع نشان می دهد قوس های افقی جزء نقاط حادثه خیز مسیر راه محسوب می شود. با توجه به میزان تصادفات رخ داده در قوس های افقی ارائه شاخصی جهت ارزیابی ایمنی قوس ضروری به نظر می رسد، شاخصی که به وسیله آن بتوان قوس های غیرایمن را شناسایی کرد و اقدامات لازم جهت بهبود ایمنی آن را انجام داد. در این تحقیق سعی شده است با جمع آوری مشخصات هندسی و ترافیکی مسیر شاهرود-آزادشهر که یک مسیر پرتردد در استان سمنان است، شاخص ایمنی جهت ارزیابی ایمنی قوس های افقی ارائه شود. در همین راستا شتاب جانبی در قوس های این مسیر در سرعت های مختلف با استفاده از شتاب-سنج جمع آوری شده است. شعاع قوس، شتاب جانبی ماکسیمم، اختلاف سرعت حرکت در قوس با سرعت مجاز، نسبت شتاب جانبی ماکسیمم به شتاب جانبی تئوری، انحراف از معیار شتاب جانبی و انحراف از معیار تغییرات شتاب جانبی پارامترهای در نظر گرفته شده جهت مدل سازی است. برای رسیدن به شاخص ایمنی با استفاده از مدل های خطی تعمیم یافته مدل های مختلفی ارائه شده است. پس از آن با توجه به محدوده شتاب جانبی که سرنشینان در وسیله نقلیه احساس راحتی می کنند و محدوده شتاب جانبی که باعث واژگونی وسیله نقلیه می شود، 4 محدوده کاملاً ایمن، ایمن، ایمنی کم و غیرایمن جهت تعریف شاخص ایمنی ارائه شده است. براساس این شاخص قوسی که شتاب جانبی در آن کم تر از g0.35 باشد در محدوده کاملاً ایمن، قوس با شتاب جانبی بین g0.35 تا g0.55 در محدوده ایمن، قوس با شتاب جانبی بین g0.55 تا g0.7 در محدوده ایمنی کم و قوس هایی که شتاب جانبی در آن ها بیش تر از g0.7 است در محدوده غیرایمن قرار می گیرند. بررسی قوس های مسیر شاهرود به آزادشهر با شاخص فوق نشان می دهد 60 درصد قوس های مورد بررسی ایمنی پایینی دارند که نیاز به اقدامات مناسب جهت افزایش ایمنی این قوس ها دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شاخص ایمنی #قوس افقی #شتاب جانبی #سرعت وسیله نقلیه #مدل های خطی تعمیم-یافته

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)