پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1388
پدیدآورندگان:
میثم عبدی [پدیدآور اصلی]، اردشیر کرمی محمدی[استاد راهنما]
چکیده: در این پژوهش به بررسی سازه های پیزوالکتریک هوشمند و دو روش عمده کنترل و سرکوب ارتعاشات در این سازه ها پرداخته شده است: 1) سرکوب ارتعاشات سازه ها با استفاده از مدار شانت انفعالی پیزوالکتریک 2)کنترل فعال ارتعاشات سازه ها توسط سنسور و عملگر پیزوالکتریک. به دلیل نسبتآً جدید بودن موضوع, ابهامات زیادی در این زمینه وجود دارد که در این پایان نامه سعی در بر طرف شدن آنها شده است. اما هدف اصلی از انجام این پژوهش یافتن تکنیکی عملی و در عین حال ساده برای مدلسازی و کنترل سازه های پیزوالکتریک هوشمند با دو روش ذکر شده می باشد. بدین منظور پس از بیان ریاضی معادلات المان محدود سیستمهای حلقه بسته, از نرم افزار المان محدود ANSYS برای مدلسازی این سازه ها استفاده شده و هرجا نیاز به به تعریف و اعمال کنترلر می باشد, دستورات کنترلی توسط APDL با مدل المان محدود ANSYS تلفیق شده است. به عنوان نمونه ساده ای از سازه های هوشمند, یک تیر یکسزگیردار با وصله های متقارن پیزوالکتریک متصل به آن بررسی شده است. برای بررسی رفتار سازه های پیزوالکتریک تحت میرایی مدار شانت انفعالی, از آنالیز هارمونیک در محدوده فرکانسهای طبیعی سازه استفاده شده است. در بررسی رفتار فعال سازه ها با سنسور و عملگر پیزوالکتریک, از آنالیز گذرا استفاده شده و توسط آن پاسخ ارتعاشات آزاد و اجباری تیر بررسی شده است. از جلمه اینکه پاسخ تیر هوشمند به بارهای متحرک بر روی تیر شبیه سازی و بررسی شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پیزوالکتریک, سازه انعطاف پذیر, سازه هوشمند, المان محدود, کنترل فعال ارتعاشات

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)