پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
علی آریانا [پدیدآور اصلی]، اردشیر کرمی محمدی[استاد راهنما]
چکیده: رزوناتورهای الاستومری دی الکتریک یک بخش وسیعی از سیستم های میکرو الکترومکانیکی هستند. این رزوناتورها از اجزای الکتریکی و مکانیکی تشکیل شده و با استفاده از تکنیک های ساخت تا اندازه میکرو و نانو تولید می شوند. در این تحقیق، رفتار دینامیکی، پایداری، ارتعاشات آزاد و اجباری یک رزوناتور الاستومر دی الکتریک که به صورت یک میکروتیر ساندویچی بر اساس تئوری های کلاسیک اویلر – برنولی با شرایط مرزی دو سر گیردار مدل شده است، بررسی می شود. میکروتیر ساندویچی متقارن است، لایه های بالایی و پایینی الاستیک خطی و لایه میانی از جنس ماده هایپرالاستیک می باشد. ماده هایپر الاستیک ماده ای با رفتار غیر خطی است که رابطه تنش – کرنش آن خطی نیست. در اینجا، این ماده غیر خطی توسط مدل یئو در نظر گرفته می شود. هنگامی که دو لایه الکترود تحت اعمال ولتاژ الکتریکی قرار می گیرند لایه الاستومر در جهت ضخامت فشرده شده و در جهت طولی باز می شود و به صورت یک خازن عمل می کند. تابع چگالی انرژی کرنشی مدل یئو که شامل ثوابت خاص این مدل است برای به دست آوردن انرژی پتانسیل لایه هایپرالاستیک در میکرو تیر ساندویچی استفاده می شود. با محاسبه انرژی های پتانسیل شامل چگالی انرژی کرنشی و انرژی ناشی از میدان الکتریکی در دی الکتریک که به صورت یک خازن رفتار می کند و انرژی جنبشی در میکروتیر ساندویچی، معادله حاکم بر حرکت با اصل هامیلتون فرموله بندی می شود. سپس با استفاده از روش گسسته سازی گالرکین معادله دیفرانسیل جزئی حرکت به معادله دیفرانسیل معمولی بر حسب زمان تبدیل می شود. روش مقیاس های زمانی چندگانه برای حالت رزونانس اولیه، به منظور حل تحلیلی– تقریبی معادله غیر خطی حرکت به کار گرفته می شود. هم چنین، وضعیت پایداری و ناپایداری پاسخ های حالت ماندگار در مجاورت نقاط تعادل و ولتاژ کمانش بحرانی بررسی می شوند. علاوه بر این، پدیده چندشاخگی با در نظر گرفتن مقادیر مختلف ولتاژ اعمالی، نسبت های مختلف ضخامت لایه های میکروتیر، فرکانس پارامتر تنظیم و دامنه نیروی تحریک به عنوان پارامترهای کنترلی مورد بررسی قرار می گیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رزوناتور الاستومری دی الکتریک #چندشاخگی #ولتاژ بحرانی #روش مقیاس های زمانی چندگانه #سیستم های میکرو الکترومکانیکی #مواد هایپرالاستیک
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)