آب شناسی و زمین شناسی زیست محیطی

سمیه زارعی
هیدروژئولوژی (Hydrogeology)
رتبه علمی: استادیار

رحیم باقری
هیدروژئولوژی (Hydrogeology)
رتبه علمی: دانشیار

هادی جعفری
هیدروژئولوژی (Hydrogeology)
رتبه علمی: دانشیار

گیتی فرقانی تهرانی
اقتصادی-زیست محیطی
رتبه علمی: دانشیار

افشین قشلاقی
زمین شناسی زیست محیطی
رتبه علمی: استادیار
[ مدیر گروه]

زمین شناسی کاربردی

مهدی جعفرزاده
رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
رتبه علمی: دانشيار

رمضان رمضانی اومالی
زمین شناسی ساختمانی و تکتو نیک
رتبه علمی: دانشیار

عزیز الله طاهری
چینه شناسی و فسیل شناسی
رتبه علمی: استاد

علی اکبر مومنی
زمین شناسی مهندسی
رتبه علمی: دانشیار

پترولوژی و زمین شناسی اقتصادی

مهدی رضایی رضایی کهخائی
پترولوژی
رتبه علمی: دانشیار

مریم شیبی
پترولوژي
رتبه علمی: دانشیار

محمود صادقیان
پترولوژی
رتبه علمی: دانشیار

مسعود علی پور اصل
زمین‌شناسی اقتصادی
رتبه علمی: دانشیار

فرج الله فردوست
زمین شناسی اقتصادی-ژئوشیمی
رتبه علمی: استادیار

حبیب الله قاسمی
پترولوژی
رتبه علمی: استاد تمام

فردین موسیوند
زمین شناسی اقتصادی
رتبه علمی: دانشیار

اساتید پیشکسوت

پرویز امیدی
زمین شناسی ساختمانی
رتبه علمی: استادیار

حسین حیدرنیا
کانی شناسی
رتبه علمی: مربی

حسین مهدی زاده شهری(استاد بازنشسته)
پترولوژی و انرژی ژئوترمال
رتبه علمی: استاد