آخرین بروزرسانی: 1402/11/18

تلفن: 32396007-023

ایمیل: geology@shahroodut.ac.ir

آدرس: شاهرود، میدان هفت تیر، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده علوم زمین