اساتید پیشکسوت

پرویز امیدی
زمین شناسی ساختمانی
رتبه علمی: استادیار

حسین حیدرنیا
کانی شناسی
رتبه علمی: مربی

حسین مهدی زاده شهری(استاد بازنشسته)
پترولوژی و انرژی ژئوترمال
رتبه علمی: استاد