دانشکده علوم زمین

رئیس دانشکده: افشین قشلاقی

گروه زمين‌شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1369 در مجتمع آموزش عالی شاهرود، با پذیرش دانشجو در دو دوره روزانه و شبانه در رشته کارشناسی زمین‌شناسی محض راه‌اندازی گردید. هم‌زمان با شروع فعالیت آموزشی گروه نسبت به تجهیز و تکمیل آزمایشگاه‌ها و جذب هیأت علمی اقدام شد. تاکنون بیش از 20 سال از فعالیت این گروه آموزشی می‌گذرد که در طی این مدت آزمایشگاه‌های مورد نیاز جهت فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی راه‌اندازی و تجهیز شده‌اند. در سال 1382 هم‌زمان با تبدیل دانشگاه شاهرود به دانشگاه صنعتی شاهرود، گروه زمین‌شناسی به دانشکده علوم زمین ارتقاء یافت. در این سال اقدام به پذیرش دانشجو در گرایش زمین‌شناسی کاربردی شد. دوره کارشناسی ارشد پترولوژی در سال 1379، دوره کارشناسی ارشد زمین‌شناسی زیست محیطی در سال 1382، دوره کارشناسی ارشد آبشناسی در سال 1383، دوره کارشناسی ارشد تکتونیک در سال 1388، دوره کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی در سال 1390 و دوره کارشناسی ارشد ژئوشیمی در سال 1394 در این دانشکده دایر شده است. همچنین دوره های دکترای پترولوژِی و آبشناسی به ترتیب در سالهای 1388 و 1391 در این دانشکده تاسیس شده اند. دانشکده علوم زمین هم اکنون دارای 17 نفر عضو هیات علمی با تخصص های مختلف زمین شناسی است که از این تعداد دو نفر استاد، چهار نفر دانشیار و بقیه استادیار می باشند. علاوه بر این چهار کارمند غیر هیات علمی با درجه کارشناسی ارشد در این دانشکده مشغول فعالیت می باشند. دانشکده علوم زمین شامل سه گروه مصوب زمین شناسی کاربردی، گروه زمین شناسی زیست محیطی و آبشناسی و گروه پترولوژی و زمین شناسی اقتصادی می باشد
تلفن تماس: 32396007-023
تلفن داخلی: 2299 - 2577
ایمیل: Geology@shahroodut.ac.ir